4 results
Authority data
Reglamentacja (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Zaopatrzenie kartkowe (hasło przedmiotowe)
zob. też Obrót towarowy (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Racjonowanie konsumpcji
zt. odpowiednie tematy z określnikem - reglamentacja, np.: Mięso - reglamentacja - Polska
Authority data
Kryzys gospodarczy (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Cykl koniunkturalny (hasło przedmiotowe) ; Kryzys (hasło przedmiotowe)
zob. też Bezrobocie (hasło przedmiotowe) ; Efekt zarażania (ekonomia) (hasło przedmiotowe) ; Ekonomia (hasło przedmiotowe) ; Gospodarka (hasło przedmiotowe) ; Kryzys finansowy (hasło przedmiotowe) ; Pułapka średniego dochodu (hasło przedmiotowe) ; Ubóstwo (hasło przedmiotowe) ; Zaopatrzenie kartkowe (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Kryzys gospodarczy w Grecji (2010- ) (hasło przedmiotowe) ; Wielki kryzys (1929-1935) (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Kryzys ekonomiczny ; Recesja gospodarcza
Authority data
Wojna (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Walka (hasło przedmiotowe)
zob. też Agresja (zbrojna napaść) (hasło przedmiotowe) ; Badania nad pokojem (hasło przedmiotowe) ; Bóstwa wojenne (hasło przedmiotowe) ; Chirurgia wojenna (hasło przedmiotowe) ; Cmentarze wojenne (hasło przedmiotowe) ; Ewakuacja (hasło przedmiotowe) ; Geografia wojenna (hasło przedmiotowe) ; Historia (hasło przedmiotowe) ; Inwalidzi wojenni (hasło przedmiotowe) ; Jeńcy wojenni (hasło przedmiotowe) ; Kombatanci (hasło przedmiotowe) ; Konwencja genewska (1864) (hasło przedmiotowe) ; Konflikt międzynarodowy (hasło przedmiotowe) ; Korespondenci wojenni (hasło przedmiotowe) ; Mobilizacja (wojsko) (hasło przedmiotowe) ; Naczelny dowódca sił zbrojnych (hasło przedmiotowe) ; Nauki o obronności (hasło przedmiotowe) ; Obrona terytorium kraju (hasło przedmiotowe) ; Oddziały samoobrony (hasło przedmiotowe) ; Ofiary wojny (hasło przedmiotowe) ; Okupacja (hasło przedmiotowe) ; Polityka międzynarodowa (hasło przedmiotowe) ; Poszukiwania zaginionych (hasło przedmiotowe) ; Prawo wojenne (hasło przedmiotowe) ; Propaganda wojenna (hasło przedmiotowe) ; Przemoc zbiorowa (hasło przedmiotowe) ; Przemysł wojenny (hasło przedmiotowe) ; Rekwizycje wojenne (hasło przedmiotowe) ; Sankcje (prawo międzynarodowe) (hasło przedmiotowe) ; Straty wojenne (hasło przedmiotowe) ; Szabrownictwo (hasło przedmiotowe) ; Sztuka wojenna (hasło przedmiotowe) ; Wojownicy (hasło przedmiotowe) ; Wojsko (hasło przedmiotowe) ; Współpraca cywilno-wojskowa (hasło przedmiotowe) ; Współpraca wojskowa (hasło przedmiotowe) ; Zaopatrzenie kartkowe (hasło przedmiotowe) ; Zbrojenia (hasło przedmiotowe) ; Zdobycz wojenna (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Bitwy (hasło przedmiotowe) ; Działania nieregularne (wojsko) (hasło przedmiotowe) ; Kampanie wojenne (hasło przedmiotowe) ; Oblężenia (hasło przedmiotowe) ; Walka informacyjna (hasło przedmiotowe) ; Wojna cybernetyczna (hasło przedmiotowe) ; Wojna biologiczna (hasło przedmiotowe) ; Wojna błyskawiczna (hasło przedmiotowe) ; Wojna chemiczna (hasło przedmiotowe) ; Wojna domowa (hasło przedmiotowe) ; Wojna ekonomiczna (hasło przedmiotowe) ; Wojna górska (hasło przedmiotowe) ; Wojna hybrydowa (hasło przedmiotowe) ; Wojna lotnicza (hasło przedmiotowe) ; Wojna morska (hasło przedmiotowe) ; Wojna partyzancka (hasło przedmiotowe) ; Wojna podjazdowa (hasło przedmiotowe) ; Wojna psychologiczna (hasło przedmiotowe) ; Wojny religijne (hasło przedmiotowe)
zob. też Film wojenny (hasło przedmiotowe) ; Fotografia wojenna (hasło przedmiotowe) ; Gazeta frontowa (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Działania wojenne ; Interwencja zbrojna ; Konflikt zbrojny ; War
zt. nazwy poszczególnych wojen, np.: Wojna 1939-1945 r., interwencji zbrojnych, np.: Interwencja zbrojna 1983 r. Stanów Zjednoczonych na Grenadzie, konfliktów zbrojnych, np.: Konflikt 1977- kambodżańsko-wietnamski, oraz odpowiednie tematy z określnikiem - bitwy, np.: Normandia (Francja) - bitwy, Wojna 1939-1945 r. - bitwy, lub nazwy poszczególnych bitew, np.: Bitwa 1410 r. pod Grunwaldem
Authority data
Klęski elementarne (hasło przedmiotowe)
zob. też Bezpieczeństwo publiczne (hasło przedmiotowe) ; Ewakuacja (hasło przedmiotowe) ; Impakcja (hasło przedmiotowe) ; Katastrofy ekologiczne (hasło przedmiotowe) ; Mechanizm Ochrony Ludności (hasło przedmiotowe) ; Ofiary katastrof i wypadków (hasło przedmiotowe) ; Opieka społeczna (hasło przedmiotowe) ; Ratownictwo (hasło przedmiotowe) ; Szabrownictwo (hasło przedmiotowe) ; Szkody w rolnictwie (hasło przedmiotowe) ; Ubezpieczenia od klęsk żywiołowych (hasło przedmiotowe) ; Współpraca cywilno-wojskowa (hasło przedmiotowe) ; Zaopatrzenie kartkowe (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Epidemie (hasło przedmiotowe) ; Głód (hasło przedmiotowe) ; Grad (hasło przedmiotowe) ; Huragan (hasło przedmiotowe) ; Powódź (hasło przedmiotowe) ; Pożar (hasło przedmiotowe) ; Susza (hasło przedmiotowe) ; Trąba powietrzna (hasło przedmiotowe) ; Trzęsienie ziemi (hasło przedmiotowe) ; Tsunami (hasło przedmiotowe) ; Zima stulecia (1978/1979) (hasło przedmiotowe) ; Zima stulecia (1978/1979) (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Katastrofy naturalne ; Katastrofy żywiołowe ; Klęski żywiołowe
zt. odpowiednie tematy geograficzne z określnikiem - klęski elementarne, np.: Wrocław (woj. dolnośląskie) - klęski elementarne
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again