3 results
Authority data
Współdziałanie (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Interakcje społeczne (hasło przedmiotowe)
zob. też Community policing (hasło przedmiotowe) ; Global governance (hasło przedmiotowe) ; Grupy zakupowe (hasło przedmiotowe) ; Kapitał społeczny (hasło przedmiotowe) ; Kooperencja (hasło przedmiotowe) ; Koszty transakcyjne (hasło przedmiotowe) ; Open innovation (hasło przedmiotowe) ; PI-PWP CouveusePL (hasło przedmiotowe) ; Praca zespołowa (hasło przedmiotowe) ; Prakseologia (hasło przedmiotowe) ; Relacje biznesowe (hasło przedmiotowe) ; Sieci innowacji (hasło przedmiotowe) ; Sieć biblioteczna (hasło przedmiotowe) ; Solidarność (postawa) (hasło przedmiotowe) ; Subsydiarność (hasło przedmiotowe) ; Zarządzanie partycypacyjne (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Partnerstwo lokalne (hasło przedmiotowe) ; Międzynarodowa współpraca badawcza (hasło przedmiotowe) ; Współpraca gospodarcza (hasło przedmiotowe) ; Współpraca kulturalna (hasło przedmiotowe) ; Współpraca międzykulturowa (hasło przedmiotowe) ; Współpraca naukowo-techniczna (hasło przedmiotowe) ; Współpraca prawna (hasło przedmiotowe) ; Współpraca transgraniczna (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Współpraca
Authority data
Regiony przygraniczne (hasło przedmiotowe)
zob. też Granice (hasło przedmiotowe) ; Mały ruch graniczny (hasło przedmiotowe) ; Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 (hasło przedmiotowe) ; Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 (hasło przedmiotowe) ; Regionalizacja gospodarcza (hasło przedmiotowe) ; Współpraca międzykulturowa (hasło przedmiotowe) ; Współpraca transgraniczna (hasło przedmiotowe) ; Współpraca transgraniczna (hasło przedmiotowe)
zob. też Kresy wschodnie Rzeczypospolitej (hasło przedmiotowe)
zob. też Literatura pogranicza (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Obszary przygraniczne ; Regiony transgraniczne ; Tereny przygraniczne
Authority data
Edukacja międzykulturowa (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Kształcenie (hasło przedmiotowe)
zob. też Edukacja antydyskryminacyjna (hasło przedmiotowe) ; Edukacja globalna (hasło przedmiotowe) ; Edukacja kulturalna (hasło przedmiotowe) ; Pedagogika kultury (hasło przedmiotowe) ; Projekt "Licealiści : Mathare Slums – Rabka-Zdrój" (hasło przedmiotowe) ; Wielokulturowość (hasło przedmiotowe) ; Współpraca międzykulturowa (hasło przedmiotowe) ; Wymiana młodzieży (hasło przedmiotowe) ; Żywa Biblioteka (projekt) (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Edukacja wielokulturowa ; Wychowanie międzykulturowe ; Wychowanie wielokulturowe
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again