5 results
Authority data
Patologia społeczna (hasło przedmiotowe)
zob. też Dziecko maltretowane (hasło przedmiotowe) ; Dziecko seksualnie wykorzystywane (hasło przedmiotowe) ; Dziecko ulicy (hasło przedmiotowe) ; Kryminologia (hasło przedmiotowe) ; Marginalizacja społeczna (hasło przedmiotowe) ; Profilaktyka społeczna (hasło przedmiotowe) ; Problemy społeczne (hasło przedmiotowe) ; Przemoc (hasło przedmiotowe) ; Rodzina dysfunkcyjna (hasło przedmiotowe) ; Sieroctwo społeczne (hasło przedmiotowe) ; Społeczeństwo (hasło przedmiotowe) ; Szmalcownicy (hasło przedmiotowe) ; Uchylanie się od pracy (hasło przedmiotowe) ; Włóczędzy (hasło przedmiotowe) ; Wynaturzenie (socjologia) (hasło przedmiotowe) ; Żebracy (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Alkoholizm (hasło przedmiotowe) ; Anomia (hasło przedmiotowe) ; Bezdomność (hasło przedmiotowe) ; Mobbing (hasło przedmiotowe) ; Narkomania (hasło przedmiotowe) ; Niedostosowanie społeczne (hasło przedmiotowe) ; Prostytucja (hasło przedmiotowe) ; Przemoc ekonomiczna w związkach (hasło przedmiotowe) ; Przemoc kobiet wobec mężczyzn (hasło przedmiotowe) ; Przemoc w rodzinie (hasło przedmiotowe) ; Przemoc w szkole (hasło przedmiotowe) ; Przemoc wobec kobiet (hasło przedmiotowe) ; Przemoc wobec ludzi starych (hasło przedmiotowe) ; Przemoc wobec niepełnosprawnych (hasło przedmiotowe) ; Przestępczość (hasło przedmiotowe) ; Terroryzm (hasło przedmiotowe) ; Terroryzm (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Deviant behavior
zt. odpowiednie tematy z określnikiem - patologia społeczna, np.: Warszawa - patologia społeczna, Młodzież - patologia społeczna
Authority data
Ubóstwo (hasło przedmiotowe)
zob. też Bezdomność (hasło przedmiotowe) ; Bogactwo (hasło przedmiotowe) ; Duszpasterstwo ubogich (hasło przedmiotowe) ; Działalność charytatywna (hasło przedmiotowe) ; Ekonomia rozwoju (hasło przedmiotowe) ; Intersekcjonalność (hasło przedmiotowe) ; Jałmużna (hasło przedmiotowe) ; Kryzys gospodarczy (hasło przedmiotowe) ; Minimum socjalne (hasło przedmiotowe) ; Nierówności społeczne (hasło przedmiotowe) ; Opieka społeczna (hasło przedmiotowe) ; Slumsy (hasło przedmiotowe) ; Społeczność odizolowana (hasło przedmiotowe) ; Stopa życiowa (hasło przedmiotowe) ; Włóczędzy (hasło przedmiotowe) ; Zachowania samobójcze (hasło przedmiotowe) ; Zakony żebracze (hasło przedmiotowe) ; Żebracy (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Ubóstwo energetyczne (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Bieda ; Nędza ; Niedostatek ; Pauperyzacja ; Ubodzy ; Zubożenie
Authority data
Grupy społeczne (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Społeczeństwo (hasło przedmiotowe)
zob. też Dystans społeczny (hasło przedmiotowe) ; Fandomy (hasło przedmiotowe) ; Habitus (socjologia) (hasło przedmiotowe) ; Marginalizacja społeczna (hasło przedmiotowe) ; Podmiot zbiorowy (socjologia) (hasło przedmiotowe) ; Potrzeba aprobaty społecznej (hasło przedmiotowe) ; Próżnia socjologiczna (teoria) (hasło przedmiotowe) ; Psychologia społeczna (hasło przedmiotowe) ; Relacje międzygrupowe (hasło przedmiotowe) ; Rola społeczna (hasło przedmiotowe) ; Socjometria (hasło przedmiotowe) ; Struktura społeczna (hasło przedmiotowe) ; Subkultura (hasło przedmiotowe) ; Wojownicy (hasło przedmiotowe) ; Zawód (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Biurokracja (hasło przedmiotowe) ; Elita społeczna (hasło przedmiotowe) ; Grupy nacisku (hasło przedmiotowe) ; Grupy rówieśnicze (hasło przedmiotowe) ; Kasty (hasło przedmiotowe) ; Klasa szkolna (socjologia) (hasło przedmiotowe) ; NEET (hasło przedmiotowe) ; Mniejszości (socjologia) (hasło przedmiotowe) ; Organizacje (hasło przedmiotowe) ; Prekariat (hasło przedmiotowe) ; Proletariat wewnętrzny (hasło przedmiotowe) ; Publiczność (hasło przedmiotowe) ; Rody (hasło przedmiotowe) ; Rodzina (hasło przedmiotowe) ; Społeczności internetowe (hasło przedmiotowe) ; Społeczności lokalne (hasło przedmiotowe) ; Społeczność odizolowana (hasło przedmiotowe) ; Szalikowcy (hasło przedmiotowe) ; Włóczędzy (hasło przedmiotowe) ; Wspólnota pierwotna (hasło przedmiotowe) ; Wspólnota (hasło przedmiotowe) ; Yuppie (hasło przedmiotowe) ; Żebracy (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Wspólnota
Authority data
Żebracy (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Grupy społeczne (hasło przedmiotowe)
zob. też Jałmużna (hasło przedmiotowe) ; Miłosierdzie (hasło przedmiotowe) ; Patologia społeczna (hasło przedmiotowe) ; Ubóstwo (hasło przedmiotowe) ; Włóczędzy (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Żebractwo
Authority data
Miłosierdzie (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Relacje międzyludzkie (hasło przedmiotowe) ; Uczucia (hasło przedmiotowe)
zob. też Działalność charytatywna (hasło przedmiotowe) ; Jałmużna (hasło przedmiotowe) ; Miłosierdzie Boże (hasło przedmiotowe) ; Teologia moralna (hasło przedmiotowe) ; Włóczędzy (hasło przedmiotowe) ; Żebracy (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Litość
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again