4 results
Authority data
Władza (hasło przedmiotowe)
zob. też Archeologia prawna (hasło przedmiotowe) ; Charyzmat (hasło przedmiotowe) ; Elita władzy (hasło przedmiotowe) ; Grupy nacisku (hasło przedmiotowe) ; Nepotyzm (hasło przedmiotowe) ; Paternalizm (hasło przedmiotowe) ; Patronat i klientela (hasło przedmiotowe) ; Polityka (hasło przedmiotowe) ; Przemoc (hasło przedmiotowe) ; Społeczeństwo (hasło przedmiotowe) ; Subsydiarność (hasło przedmiotowe) ; Trony (hasło przedmiotowe) ; Wpływ (politologia) (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Prawa i obowiązki rodziców (hasło przedmiotowe) ; Władza państwowa (hasło przedmiotowe)
Authority data
Współdziałanie (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Interakcje społeczne (hasło przedmiotowe)
zob. też Community policing (hasło przedmiotowe) ; Global governance (hasło przedmiotowe) ; Grupy zakupowe (hasło przedmiotowe) ; Kapitał społeczny (hasło przedmiotowe) ; Kooperencja (hasło przedmiotowe) ; Koszty transakcyjne (hasło przedmiotowe) ; Open innovation (hasło przedmiotowe) ; PI-PWP CouveusePL (hasło przedmiotowe) ; Praca zespołowa (hasło przedmiotowe) ; Prakseologia (hasło przedmiotowe) ; Relacje biznesowe (hasło przedmiotowe) ; Sieci innowacji (hasło przedmiotowe) ; Sieć biblioteczna (hasło przedmiotowe) ; Solidarność (postawa) (hasło przedmiotowe) ; Subsydiarność (hasło przedmiotowe) ; Zarządzanie partycypacyjne (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Partnerstwo lokalne (hasło przedmiotowe) ; Międzynarodowa współpraca badawcza (hasło przedmiotowe) ; Współpraca gospodarcza (hasło przedmiotowe) ; Współpraca kulturalna (hasło przedmiotowe) ; Współpraca międzykulturowa (hasło przedmiotowe) ; Współpraca naukowo-techniczna (hasło przedmiotowe) ; Współpraca prawna (hasło przedmiotowe) ; Współpraca transgraniczna (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Współpraca
Authority data
Ustrój polityczny (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Ustrój społeczny (hasło przedmiotowe)
zob. też Miasta-państwa (hasło przedmiotowe) ; Postkomunizm (hasło przedmiotowe) ; Prawo konstytucyjne (hasło przedmiotowe) ; Reforma (hasło przedmiotowe) ; Samorząd terytorialny (hasło przedmiotowe) ; Społeczeństwo obywatelskie (hasło przedmiotowe) ; Społeczeństwo otwarte (hasło przedmiotowe) ; Subsydiarność (hasło przedmiotowe) ; Transformacja systemu społeczno-gospodarczego (hasło przedmiotowe) ; Władza państwowa (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Absolutyzm (hasło przedmiotowe) ; Apartheid (hasło przedmiotowe) ; Autorytaryzm (hasło przedmiotowe) ; Demokracja (hasło przedmiotowe) ; Despotyzm (hasło przedmiotowe) ; Dyktatura (ustrój) (hasło przedmiotowe) ; Faszyzm (hasło przedmiotowe) ; Federalizm (hasło przedmiotowe) ; Konstytucjonalizm (ustrój) (hasło przedmiotowe) ; Monarchia (hasło przedmiotowe) ; Państwo prawne (hasło przedmiotowe) ; Parlamentaryzm (hasło przedmiotowe) ; Republikanizm (hasło przedmiotowe) ; Technokratyzm (hasło przedmiotowe) ; Teokracja (hasło przedmiotowe) ; Totalitaryzm (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: System polityczny ; Ustrój państwa ; Ustrój państwowy
Authority data
Katolicka nauka społeczna (hasło przedmiotowe)
zob. też Etyka katolicka (hasło przedmiotowe) ; Etyka społeczna (hasło przedmiotowe) ; Katolicyzm (hasło przedmiotowe) ; Magisterium Kościoła (hasło przedmiotowe) ; Subsydiarność (hasło przedmiotowe) ; Nagroda Społeczna im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Nauka społeczna Kościoła katolickiego ; Społeczna nauka Kościoła katolickiego
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again