Form of Work
Książki
(7)
Status
available
(4)
unknown
(3)
Branch
Wypożyczalnia - ul. Kramarska 32
(7)
Author
Chmielewski, Adam
(3)
Krahelska, Halina
(3)
Popper, Karl R.
(3)
Soros, George
(2)
Albert, Hans
(1)
Jedlicki, Witold
(1)
Maziarska, Anna
(1)
Maziarski, Jacek
(1)
Migalski, Marek
(1)
Niedzielski, Lech
(1)
Zatorski, Tadeusz
(1)
Year
2000 - 2009
(4)
1990 - 1999
(3)
Country
Poland
(7)
Language
Polish
(7)
Subject
Społeczeństwo otwarte
(7)
Nauki społeczne
(3)
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich
(2)
Marksizm
(2)
Neopozytywizm
(2)
Polityka
(2)
Demokracja
(1)
Ekonomia polityczna kapitalizmu
(1)
Europa
(1)
Kryzys gospodarczy
(1)
Państwo
(1)
Platon
(1)
Polityka międzynarodowa
(1)
Społeczeństwo obywatelskie
(1)
Stany Zjednoczone
(1)
Subject: time
1801-1900
(2)
1901-2000
(2)
400-301 p.n.e.
(1)
500-401 p.n.e.
(1)
12 results Filter
No cover
Book
In basket
Brak informacji o dostępności: Wypożyczalnia - ul. Kramarska 32 : sygn. ŁĘCZYCA - 131773;
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia - ul. Kramarska 32
No availability information: sygn. ŁĘCZYCA - 131773
Book
In basket
Brak informacji o dostępności: Wypożyczalnia - ul. Kramarska 32 : sygn. ŁĘCZYCA - 131749;
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia - ul. Kramarska 32
No availability information: sygn. ŁĘCZYCA - 131749
No cover
Book
In basket
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia - ul. Kramarska 32
There are copies available to loan: sygn. ŁĘCZYCA - 100779 (1 egz.)
Book
In basket
(Spectrum)
Wypożyczalnia - ul. Kramarska 32: można wypożyczyć sygn. 114498; Zarezerwuj egzemplarz (1 egz.)
Brak informacji o dostępności: Wypożyczalnia - ul. Kramarska 32 : sygn. ŁĘCZYCA - 109513;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia - ul. Kramarska 32
There are copies available to loan: sygn. 114498 (1 egz.)
Wypożyczalnia - ul. Kramarska 32
No availability information: sygn. ŁĘCZYCA - 109513
Book
In basket
Brak informacji o dostępności: Wypożyczalnia - ul. Kramarska 32 : sygn. ŁĘCZYCA - 132497;
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia - ul. Kramarska 32
No availability information: sygn. ŁĘCZYCA - 132497
No cover
Book
In basket
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia - ul. Kramarska 32
There are copies available to loan: sygn. 135434 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia - ul. Kramarska 32
There are copies available to loan: sygn. 135433 (1 egz.)
Authority data
Wolność obywatelska (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Prawa i obowiązki obywatelskie (hasło przedmiotowe) ; Wolność (hasło przedmiotowe)
zob. też Magna Charta Libertatum (hasło przedmiotowe) ; Społeczeństwo otwarte (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Wolność słowa (hasło przedmiotowe) ; Wolność poruszania się (hasło przedmiotowe) ; Wolność sumienia (hasło przedmiotowe) ; Wolność wyznania (hasło przedmiotowe) ; Wolność zgromadzeń (hasło przedmiotowe) ; Wolność zrzeszania się (hasło przedmiotowe)
Authority data
Społeczeństwo (hasło przedmiotowe)
zob. też Alienacja (hasło przedmiotowe) ; Bezpieczne Miasto (program) (hasło przedmiotowe) ; Cywilizacja (hasło przedmiotowe) ; Filozofia społeczna (hasło przedmiotowe) ; Fotografia społeczna (hasło przedmiotowe) ; Historia społeczna (hasło przedmiotowe) ; Infrastruktura społeczna (hasło przedmiotowe) ; Integracja społeczna (hasło przedmiotowe) ; Interakcje społeczne (hasło przedmiotowe) ; Interes społeczny (hasło przedmiotowe) ; Jakość życia (hasło przedmiotowe) ; Komunikacja społeczna (hasło przedmiotowe) ; Konflikt społeczny (hasło przedmiotowe) ; Kontrola społeczna (socjologia) (hasło przedmiotowe) ; Kryzys (hasło przedmiotowe) ; Kultura (hasło przedmiotowe) ; Logistyka społeczna (hasło przedmiotowe) ; Marginalizacja społeczna (hasło przedmiotowe) ; Norma społeczna (hasło przedmiotowe) ; Państwo (hasło przedmiotowe) ; Patologia społeczna (hasło przedmiotowe) ; Patronat i klientela (hasło przedmiotowe) ; Porządek społeczny (hasło przedmiotowe) ; Wielokulturowość (hasło przedmiotowe) ; Rola społeczna (hasło przedmiotowe) ; Równowaga społeczna (hasło przedmiotowe) ; Ruchy społeczne (hasło przedmiotowe) ; Sfera publiczna (hasło przedmiotowe) ; Socjalizacja (hasło przedmiotowe) ; Socjologia (hasło przedmiotowe) ; Starzenie się społeczeństwa (hasło przedmiotowe) ; Status społeczny (hasło przedmiotowe) ; Stosunki rasowe (hasło przedmiotowe) ; Struktura społeczna (hasło przedmiotowe) ; Świadomość społeczna (hasło przedmiotowe) ; Urbanizacja (hasło przedmiotowe) ; Ustrój społeczny (hasło przedmiotowe) ; Więź społeczna (hasło przedmiotowe) ; Władza (hasło przedmiotowe) ; Wykluczenie społeczne (hasło przedmiotowe) ; Wymiana społeczna (hasło przedmiotowe) ; Zmiana społeczna (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Grupy społeczne (hasło przedmiotowe) ; Ludy pierwotne (hasło przedmiotowe) ; Społeczeństwo globalne (hasło przedmiotowe) ; Społeczeństwo informacyjne (hasło przedmiotowe) ; Społeczeństwo konsumpcyjne (hasło przedmiotowe) ; Społeczeństwo obywatelskie (hasło przedmiotowe) ; Społeczeństwo otwarte (hasło przedmiotowe) ; Społeczeństwo ryzyka (hasło przedmiotowe) ; Społeczeństwo wiedzy (hasło przedmiotowe) ; Społeczeństwo wiedzy (hasło przedmiotowe)
Authority data
Ustrój polityczny (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Ustrój społeczny (hasło przedmiotowe)
zob. też Miasta-państwa (hasło przedmiotowe) ; Postkomunizm (hasło przedmiotowe) ; Prawo konstytucyjne (hasło przedmiotowe) ; Reforma (hasło przedmiotowe) ; Samorząd terytorialny (hasło przedmiotowe) ; Społeczeństwo obywatelskie (hasło przedmiotowe) ; Społeczeństwo otwarte (hasło przedmiotowe) ; Subsydiarność (hasło przedmiotowe) ; Transformacja systemu społeczno-gospodarczego (hasło przedmiotowe) ; Władza państwowa (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Absolutyzm (hasło przedmiotowe) ; Apartheid (hasło przedmiotowe) ; Autorytaryzm (hasło przedmiotowe) ; Demokracja (hasło przedmiotowe) ; Despotyzm (hasło przedmiotowe) ; Dyktatura (ustrój) (hasło przedmiotowe) ; Faszyzm (hasło przedmiotowe) ; Federalizm (hasło przedmiotowe) ; Konstytucjonalizm (ustrój) (hasło przedmiotowe) ; Monarchia (hasło przedmiotowe) ; Państwo prawne (hasło przedmiotowe) ; Parlamentaryzm (hasło przedmiotowe) ; Republikanizm (hasło przedmiotowe) ; Technokratyzm (hasło przedmiotowe) ; Teokracja (hasło przedmiotowe) ; Totalitaryzm (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: System polityczny ; Ustrój państwa ; Ustrój państwowy
Authority data
Fundusze strukturalne UE (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich (hasło przedmiotowe) ; Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (hasło przedmiotowe) ; Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (hasło przedmiotowe) ; Europejski Fundusz Społeczny (hasło przedmiotowe) ; Europejski Fundusz Społeczny (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Podstawy Wsparcia Wspólnoty (hasło przedmiotowe)
zob. też Dotacje unijne (hasło przedmiotowe) ; Koordynatorzy projektów unijnych (hasło przedmiotowe) ; Korekta finansowa (hasło przedmiotowe) ; Polityka regionalna UE (hasło przedmiotowe) ; Polityka strukturalna UE (hasło przedmiotowe) ; Program Operacyjny Innowacje, Inwestycje, Otwarta Gospodarka (hasło przedmiotowe) ; Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (hasło przedmiotowe) ; Program Operacyjny "Nauka, nowoczesne technologie i społeczeństwo informacyjne" (hasło przedmiotowe) ; Program Operacyjny Polska Cyfrowa (hasło przedmiotowe) ; Program Operacyjny Pomoc Techniczna (hasło przedmiotowe) ; Program Operacyjny Rozwój Kultury i Zachowanie Dziedzictwa Kulturowego (hasło przedmiotowe) ; Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich (hasło przedmiotowe) ; Program Operacyjny Społeczeństwo obywatelskie (hasło przedmiotowe) ; Program Operacyjny Spójność terytorialna i konkurencyjność regionów (hasło przedmiotowe) ; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (hasło przedmiotowe) ; Projekt hybrydowy (hasło przedmiotowe) ; Projekty unijne (hasło przedmiotowe) ; Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury (hasło przedmiotowe) ; Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (hasło przedmiotowe) ; Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (hasło przedmiotowe) ; Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (hasło przedmiotowe) ; Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (hasło przedmiotowe) ; Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego (hasło przedmiotowe)
zt. odpowiednie tematy z określnikiem - programy i fundusze wspólnotowe, np.: Ochrona środowiska - programy i fundusze wspólnotowe, Mazowieckie, województwo (od 1999) - programy i fundusze wspólnotowe
Authority data
Nauka (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Kultura (hasło przedmiotowe) ; Wiedza (hasło przedmiotowe)
zob. też Altmetria (hasło przedmiotowe) ; Badania naukowe (hasło przedmiotowe) ; Badania porównawcze (hasło przedmiotowe) ; Baza Publikacji Pracowników US (hasło przedmiotowe) ; CIVISTI (hasło przedmiotowe) ; Cywilizacja (hasło przedmiotowe) ; Directory of Open Access Journal (hasło przedmiotowe) ; Filozofia nauki (hasło przedmiotowe) ; Indeks Hirscha (hasło przedmiotowe) ; Informacja naukowa (hasło przedmiotowe) ; Klasyfikacja nauk (hasło przedmiotowe) ; Komunikacja naukowa (hasło przedmiotowe) ; Konkursy i festiwale naukowe (hasło przedmiotowe) ; Laboratoria (hasło przedmiotowe) ; Lista filadelfijska (hasło przedmiotowe) ; Międzynarodowa współpraca badawcza (hasło przedmiotowe) ; Nagrody naukowe (hasło przedmiotowe) ; Naukoznawstwo (hasło przedmiotowe) ; Odczyty (hasło przedmiotowe) ; Organizacje naukowe (hasło przedmiotowe) ; Osobliwości (hasło przedmiotowe) ; Otwórz Książkę (serwis internetowy) (hasło przedmiotowe) ; Paranauka (hasło przedmiotowe) ; Pracownicy naukowi (hasło przedmiotowe) ; Prawa przyrody (hasło przedmiotowe) ; Polityka naukowa (hasło przedmiotowe) ; Polska Bibliografia Naukowa (hasło przedmiotowe) ; Postęp naukowy (hasło przedmiotowe) ; Profesorowie (hasło przedmiotowe) ; Scopus (hasło przedmiotowe) ; Socjologia nauki (hasło przedmiotowe) ; Społeczeństwo wiedzy (hasło przedmiotowe) ; Studia doktoranckie (hasło przedmiotowe) ; Study of Open Access Publishing (SOAP) (hasło przedmiotowe) ; Stypendia (hasło przedmiotowe) ; SyNaT (hasło przedmiotowe) ; Szkolnictwo wyższe (hasło przedmiotowe) ; Szkoła naukowa (hasło przedmiotowe) ; Terminologia (hasło przedmiotowe) ; Turystyka naukowa (hasło przedmiotowe) ; Uniwersytety (hasło przedmiotowe) ; WoS CC (hasło przedmiotowe) ; Wskaźnik cytowań (hasło przedmiotowe) ; Współpraca naukowo-techniczna (hasło przedmiotowe) ; Wydawnictwa naukowe (hasło przedmiotowe) ; Wynalazcy i odkrywcy (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Cybernetyka (hasło przedmiotowe) ; Ergonomia (hasło przedmiotowe) ; Futurologia (hasło przedmiotowe) ; Kampanologia (hasło przedmiotowe) ; Matematyka (hasło przedmiotowe) ; Metodologia (hasło przedmiotowe) ; Nanonauka (hasło przedmiotowe) ; Nauki empiryczne (hasło przedmiotowe) ; Nauki humanistyczne (hasło przedmiotowe) ; Nauki kognitywne (hasło przedmiotowe) ; Nauki o obronności (hasło przedmiotowe) ; Nauki przyrodnicze (hasło przedmiotowe) ; Nauki społeczne (hasło przedmiotowe) ; Naukowe odkrycie (hasło przedmiotowe) ; Organizacja (hasło przedmiotowe) ; Statystyka (hasło przedmiotowe) ; Technika (hasło przedmiotowe)
zob. też Dysertacje naukowe (hasło przedmiotowe) ; Film naukowy (hasło przedmiotowe) ; Fotografia naukowa (hasło przedmiotowe) ; Raport z badań (hasło przedmiotowe) ; Recenzja naukowa (hasło przedmiotowe) ; Traktat (hasło przedmiotowe)
zt. odpowiednie tematy z określnikiem - nauka, np.: Warszawa - nauka, Jezuici - nauka, Niemcy za granicą - nauka
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again