Form of Work
Książki
(4)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Status
available
(3)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia - ul. Kramarska 32
(4)
Author
Barber, Benjamin R.
(2)
Jankowska, Hanna
(2)
Fel'štinskij, Ûrij Georgievič
(1)
Mickiewicz, Piotr
(1)
Redlich, Jerzy
(1)
Rączkiewicz, Małgorzata
(1)
Stančev, Mihail Georgievič
(1)
Wyligała, Helena
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(2)
Country
Poland
(5)
Language
Polish
(5)
Subject
Separatyzm
(4)
Antyglobalizm
(2)
Demokracja
(2)
Globalizacja
(2)
Kultura masowa
(2)
Aneksja 2014 r. Krymu
(1)
Integracja europejska
(1)
Migracje
(1)
Nacjonalizm
(1)
Unia Europejska
(1)
Wojna domowa
(1)
Wybory prezydenckie
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Subject: place
Rosja
(1)
Ukraina
(1)
14 results Filter
E-book
In basket
Państwa są wciąż podstawowymi jednostkami organizacji świata, a przez stulecia były właściwie jedynymi uczestnikami w stosunkach międzynarodowych. W dalszym ciągu ich rola w stosunkach międzynarodowych jest dominująca, chociaż niewątpliwie widoczne są objawy osłabienia. Obecnie coraz wyraźniej zauważalne są procesy ewolucji tradycyjnej roli państwa w stosunkach międzynarodowych. Państwo, będące specyficzną formą organizacji życia społecznego, stara się przystosować sos mian zachodzących w jego wnętrzu i w środowisku.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
Ta pozycja jest dostępna przez Internet. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Authority data
Stosunki etniczne (hasło przedmiotowe)
zob. też Dyskryminacja etniczna (hasło przedmiotowe) ; Grupy etniczne (hasło przedmiotowe) ; Konflikt etniczny (hasło przedmiotowe) ; Ksenofobia (hasło przedmiotowe) ; Ludy i narody (hasło przedmiotowe) ; Mniejszości narodowe (hasło przedmiotowe) ; Nacjonalizm (hasło przedmiotowe) ; Naród (hasło przedmiotowe) ; Polityka narodowościowa (hasło przedmiotowe) ; Separatyzm (hasło przedmiotowe) ; Stereotyp narodowy (hasło przedmiotowe) ; Świadomość narodowa (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Stosunki międzyetniczne ; Stosunki interetniczne ; Relacje etniczne ; Relacje międzyetniczne
Authority data
Ruchy społeczne (hasło przedmiotowe)
zob. też Aktywizm społeczny (hasło przedmiotowe) ; Amatorski ruch artystyczny (hasło przedmiotowe) ; Działacze społeczni (hasło przedmiotowe) ; Historia (hasło przedmiotowe) ; Ideologia (hasło przedmiotowe) ; Konflikt społeczny (hasło przedmiotowe) ; Kontrrewolucja (hasło przedmiotowe) ; Opozycja polityczna legalna (hasło przedmiotowe) ; Opozycja polityczna nielegalna (hasło przedmiotowe) ; Opór bierny (hasło przedmiotowe) ; Polityka (hasło przedmiotowe) ; Populizm (ideologia) (hasło przedmiotowe) ; Powstańcy polscy (hasło przedmiotowe) ; Rewolucja (hasło przedmiotowe) ; Ruchy niepodległościowe (hasło przedmiotowe) ; Socjologia techniki (hasło przedmiotowe) ; Społeczeństwo (hasło przedmiotowe) ; Strajki (hasło przedmiotowe) ; Terroryzm (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Agraryzm (hasło przedmiotowe) ; Anarchizm indywidualistyczny (hasło przedmiotowe) ; Antyglobalizm (hasło przedmiotowe) ; Arabska Wiosna Ludów (hasło przedmiotowe) ; Chiliazm (hasło przedmiotowe) ; Chrześcijańska demokracja (hasło przedmiotowe) ; Donatyzm (hasło przedmiotowe) ; Dżinsowa rewolucja (2006) (hasło przedmiotowe) ; Emancypacja kobiet (hasło przedmiotowe) ; Gromadkarstwo (hasło przedmiotowe) ; Grudzień 1970 (Polska) (hasło przedmiotowe) ; Hajdamaczyzna (hasło przedmiotowe) ; Haskala (hasło przedmiotowe) ; Ikonoklazm (hasło przedmiotowe) ; Insurekcja kościuszkowska (1794) (hasło przedmiotowe) ; Jaśminowa rewolucja (2010-2011) (hasło przedmiotowe) ; Koliszczyzna (1768) (hasło przedmiotowe) ; Komuna Paryska (1871) (hasło przedmiotowe) ; Komunizm (hasło przedmiotowe) ; Kontrkultura (hasło przedmiotowe) ; Liberalizm (hasło przedmiotowe) ; Masoneria (hasło przedmiotowe) ; Mesjanizm (hasło przedmiotowe) ; Monarchizm (hasło przedmiotowe) ; Nacjonalizm (hasło przedmiotowe) ; Occupy Wall Street (ruch społeczny) (hasło przedmiotowe) ; Odnowa charyzmatyczna (hasło przedmiotowe) ; Podziemie polityczne i zbrojne (1944-1956) (hasło przedmiotowe) ; Polski Październik (1956) (hasło przedmiotowe) ; Pomarańczowa rewolucja (2004-2005) (hasło przedmiotowe) ; Powstania narodowe (hasło przedmiotowe) ; Powstanie chochołowskie (1846) (hasło przedmiotowe) ; Powstanie Dolcino (1304) (hasło przedmiotowe) ; Powstanie hamburskie (1923) (hasło przedmiotowe) ; Powstanie Kostki Napierskiego (1651) (hasło przedmiotowe) ; Powstanie krakowskie (1846) (hasło przedmiotowe) ; Powstanie kwietniowe (1876) (hasło przedmiotowe) ; Powstanie listopadowe (1830-1831) (hasło przedmiotowe) ; Powstanie Nika (532) (hasło przedmiotowe) ; Powstanie styczniowe (1863-1864) (hasło przedmiotowe) ; Powstania śląskie (1919-1921) (hasło przedmiotowe) ; Powstanie wielkopolskie (1918-1919) (hasło przedmiotowe) ; Powstanie węgierskie (1956) (hasło przedmiotowe) ; Powstanie zabajkalskie (1866) (hasło przedmiotowe) ; Rabacja galicyjska (1846) (hasło przedmiotowe) ; Rewolucja libijska (2011) (hasło przedmiotowe) ; Rewolucja listopadowa (1918) (hasło przedmiotowe) ; Rewolucja na granicie (1990) (hasło przedmiotowe) ; Rewolucja słoneczników (2014) (hasło przedmiotowe) ; Rewolucja tulipanowa (2005) (hasło przedmiotowe) ; Ruch ludowy (hasło przedmiotowe) ; Ruch pro-life (hasło przedmiotowe) ; Ruchy i organizacje robotnicze (hasło przedmiotowe) ; Sekty i ruchy religijne (hasło przedmiotowe) ; Separatyzm (hasło przedmiotowe) ; Spółdzielczość (hasło przedmiotowe) ; Sufrażystki (hasło przedmiotowe) ; Sytuacjonizm (ruch społeczno-artystyczny) (hasło przedmiotowe) ; Waldensi (hasło przedmiotowe) ; Wiosna Ludów (1848-1849) (hasło przedmiotowe) ; Wojna domowa (hasło przedmiotowe)
zob. też Pieśń i piosenka rewolucyjna (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Bunt społeczny ; Bunty społeczne
Authority data
Państwa nieuznawane (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Państwo (hasło przedmiotowe)
zob. też Mikronacje (hasło przedmiotowe) ; Samostanowienie narodów (hasło przedmiotowe) ; Secesja (polityka) (hasło przedmiotowe) ; Separatyzm (hasło przedmiotowe) ; Suwerenność państwa (hasło przedmiotowe) ; Uznanie międzynarodowe (hasło przedmiotowe) ; Uznanie państwa (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Państwa de facto niepodległe ; Państwa nieuznane ; Państwo nieuznawane ; Parapaństwa ; Quasi-państwa ; States with limited recognition ; Unrecognized states
Authority data
Autonomia (politologia) (hasło przedmiotowe)
zob. też Prawo konstytucyjne (hasło przedmiotowe) ; Regiony (administracja) (hasło przedmiotowe) ; Samostanowienie narodów (hasło przedmiotowe) ; Separatyzm (hasło przedmiotowe)
Authority data
Mniejszości narodowe (hasło przedmiotowe)
zob. też Wysoki Komisarz OBWE ds. Mniejszości Narodowych (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Ludy i narody (hasło przedmiotowe) ; Mniejszości (socjologia) (hasło przedmiotowe)
zob. też Dyskryminacja etniczna (hasło przedmiotowe) ; Grupy etniczne (hasło przedmiotowe) ; Konflikt etniczny (hasło przedmiotowe) ; Ksenofobia (hasło przedmiotowe) ; Ludność (hasło przedmiotowe) ; Naród (hasło przedmiotowe) ; Polityka narodowościowa (hasło przedmiotowe) ; Separatyzm (hasło przedmiotowe) ; Stosunki etniczne (hasło przedmiotowe) ; Turystyka etniczna (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Mniejszości narodowe ; Mniejszości etniczne ; Grupa etniczna ; Mniejszość etniczna
Authority data
Suwerenność państwa (hasło przedmiotowe)
zob. też Finlandyzacja (hasło przedmiotowe) ; Immunitety państw obcych (hasło przedmiotowe) ; Mikronacje (hasło przedmiotowe) ; Państwa i terytoria zależne (hasło przedmiotowe) ; Państwa nieuznawane (hasło przedmiotowe) ; Powstania narodowe (hasło przedmiotowe) ; Prawo konstytucyjne (hasło przedmiotowe) ; Prawo międzynarodowe (hasło przedmiotowe) ; Samostanowienie narodów (hasło przedmiotowe) ; Secesja (polityka) (hasło przedmiotowe) ; Separatyzm (hasło przedmiotowe) ; Uznanie państwa (hasło przedmiotowe) ; Władza państwowa (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Niepodległość państwa
Authority data
Konflikt etniczny (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Konflikt społeczny (hasło przedmiotowe)
zob. też Dyskryminacja etniczna (hasło przedmiotowe) ; Grupy etniczne (hasło przedmiotowe) ; Ludobójstwo (hasło przedmiotowe) ; Mniejszości narodowe (hasło przedmiotowe) ; Nacjonalizm (hasło przedmiotowe) ; Pogromy Żydów (hasło przedmiotowe) ; Polityka narodowościowa (hasło przedmiotowe) ; Separatyzm (hasło przedmiotowe) ; Stosunki etniczne (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Konflikt etniczno-narodowy ; Konflikt międzyetniczny ; Konflikt narodowościowy ; Konflikt plemienny ; Czystki etniczne ; Zamieszki na tle etnicznym ; Zamieszki narodowościowe
Authority data
Secesja (polityka) (hasło przedmiotowe)
zob. też Mikronacje (hasło przedmiotowe) ; Państwa nieuznawane (hasło przedmiotowe) ; Separatyzm (hasło przedmiotowe) ; Suwerenność państwa (hasło przedmiotowe)
Book
In basket
(Spectrum)
Wypożyczalnia - ul. Kramarska 32: można wypożyczyć sygn. 110800; Zarezerwuj egzemplarz (1 egz.)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia - ul. Kramarska 32
There are copies available to loan: sygn. 110800 (1 egz.)
Book
In basket
(Spectrum)
Wypożyczalnia - ul. Kramarska 32: można wypożyczyć sygn. 125051 - 125052; 121388; Zarezerwuj egzemplarz (3 egz.)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia - ul. Kramarska 32
There are copies available to loan: sygn. 125052, 125051, 121388 (3 egz.)
Book
In basket
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia - ul. Kramarska 32
No availability information: sygn. 157675
No cover
Book
In basket
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia - ul. Kramarska 32
There are copies available to loan: sygn. ŁĘCZYCA - 142258 (1 egz.)
Authority data
Konflikt na Wschodniej Ukrainie (2014- ) (hasło przedmiotowe)
zob. też Separatyzm - Ukraina - 21 w (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Aneksja 2014 r. Krymu (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Rosja - polityka - Ukraina - 21 w (hasło przedmiotowe) ; Ukraina - polityka - Rosja - 21 w (hasło przedmiotowe)
zob. też Donieck (Ukraina ; okręg) - polityka - 21 w (hasło przedmiotowe) ; Ługańsk (Ukraina ; okręg) - polityka - 21 w (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Konflikt 2014 r. na Wschodniej Ukrainie ; Konflikt 2014 r. rosyjsko-ukraiński ; Konflikt 2014 r. ukraińsko-rosyjski ; Konflikt rosyjsko-ukraiński (2014- ) ; Konflikt ukraińsko-rosyjski (2014- ) ; Wojna w Donbasie
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again