Form of Work
Książki
(1)
Status
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia - ul. Kramarska 32
(1)
Author
Balwicka-Szczyrba, Małgorzata
(1)
Year
2000 - 2009
(1)
Country
Poland
(1)
Language
Polish
(1)
Subject
Odpowiedzialność cywilna
(1)
Odszkodowanie
(1)
Przedawnienie roszczenia
(1)
7 results Filter
Authority data
Prawo cywilne (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Prawo prywatne (hasło przedmiotowe)
zob. też Bezskuteczność (prawo) (hasło przedmiotowe) ; Czynności prawne (hasło przedmiotowe) ; Dobra osobiste (hasło przedmiotowe) ; Dobra wiara (prawo) (hasło przedmiotowe) ; Klauzula dobrych obyczajów (hasło przedmiotowe) ; Klauzula rebus sic stantibus (hasło przedmiotowe) ; Klauzula zasad współżycia społecznego (hasło przedmiotowe) ; Kuratela (hasło przedmiotowe) ; Nadużycie prawa podmiotowego (hasło przedmiotowe) ; Nieważność czynności prawnej (hasło przedmiotowe) ; Odpowiedzialność cywilna (hasło przedmiotowe) ; Odszkodowanie (hasło przedmiotowe) ; Orzecznictwo cywilne (hasło przedmiotowe) ; Osoby (prawo) (hasło przedmiotowe) ; Podatek od czynności cywilnoprawnych (hasło przedmiotowe) ; Powiernictwo (prawo) (hasło przedmiotowe) ; Prawo handlowe (hasło przedmiotowe) ; Prawo rodzinne (hasło przedmiotowe) ; Prawo rolne (hasło przedmiotowe) ; Prawo sądowe (hasło przedmiotowe) ; Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia (hasło przedmiotowe) ; Restytucja (prawo) (hasło przedmiotowe) ; Roszczenie (hasło przedmiotowe) ; Sądownictwo polubowne (hasło przedmiotowe) ; Siedziba (prawo) (hasło przedmiotowe) ; Stwierdzenie zgonu (hasło przedmiotowe) ; Sukcesja uniwersalna (hasło przedmiotowe) ; Ubezwłasnowolnienie (hasło przedmiotowe) ; Uznanie za zmarłego (hasło przedmiotowe) ; Warunek (prawo) (hasło przedmiotowe) ; Zdolność prawna (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Prawo autorskie (hasło przedmiotowe) ; Prawo cywilne procesowe (hasło przedmiotowe) ; Prawo finansowe (hasło przedmiotowe) ; Prawo fundacyjne (hasło przedmiotowe) ; Prawo geologiczne i górnicze (hasło przedmiotowe) ; Prawo lokalowe (hasło przedmiotowe) ; Prawo medyczne (hasło przedmiotowe) ; Prawo prywatne międzynarodowe (hasło przedmiotowe) ; Prawo rzeczowe (hasło przedmiotowe) ; Prawo sąsiedzkie (hasło przedmiotowe) ; Prawo ubezpieczeń społecznych (hasło przedmiotowe) ; Prawo własności (hasło przedmiotowe) ; Prawo zobowiązaniowe (hasło przedmiotowe)
zob. też Akta sądowe (hasło przedmiotowe) ; Przysięga małżeńska (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Kodeks cywilny ; Prawo prywatne
No cover
Book
In basket
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia - ul. Kramarska 32
No availability information: sygn. ŁĘCZYCA - 138168
Authority data
Wojna secesyjna (1861-1865) (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Wojna domowa (hasło przedmiotowe)
zob. też Roszczenia Alabamy (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Bitwa nad Antietam (1862) (hasło przedmiotowe) ; Bitwa pod Atlantą (1864) (hasło przedmiotowe) ; Bitwa pod Chancellorsville (1863) (hasło przedmiotowe) ; Bitwa pod Fredericksburgiem (1862) (hasło przedmiotowe) ; Bitwa pod Gettysburgiem (1863) (hasło przedmiotowe) ; Bitwa w zatoce Hampton Roads (1862) (hasło przedmiotowe) ; Oblężenie Vicksburga (1862-1863) (hasło przedmiotowe)
zob. też Skonfederowane Stany Ameryki (1861-1865) (hasło przedmiotowe) ; Stany Zjednoczone (USA) (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Wojna secesyjna ; Wojna 1861-1865 r. secesyjna
Authority data
Prawo zobowiązaniowe (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Prawo cywilne (hasło przedmiotowe)
zob. też Bezpodstawne wzbogacenie (hasło przedmiotowe) ; Dług (hasło przedmiotowe) ; Kara umowna (hasło przedmiotowe) ; Należyta staranność (prawo) (hasło przedmiotowe) ; Nienależne świadczenie (hasło przedmiotowe) ; Nowacja (hasło przedmiotowe) ; Prawo wekslowe (hasło przedmiotowe) ; Przelew wierzytelności (hasło przedmiotowe) ; Przyrzeczenie publiczne (hasło przedmiotowe) ; Roszczenie regresowe (hasło przedmiotowe) ; Skarga pauliańska (hasło przedmiotowe) ; Solidarność (prawo) (hasło przedmiotowe) ; Spółki cywilne (hasło przedmiotowe) ; Swoboda umów (hasło przedmiotowe) ; Umowa (hasło przedmiotowe) ; Umowa o prace badawczo-rozwojowe (hasło przedmiotowe) ; Umowa o roboty budowlane (hasło przedmiotowe) ; Umowa przewozu (hasło przedmiotowe) ; Wierzytelność (hasło przedmiotowe) ; Wspólnicy (hasło przedmiotowe) ; Zabezpieczenie wierzytelności (hasło przedmiotowe) ; Zadatek (hasło przedmiotowe) ; Zakaz anatocyzmu (hasło przedmiotowe) ; Zakaz cesji (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Prawo zatrzymania (hasło przedmiotowe) ; Zastępcze wykonanie zobowiązania (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Zobowiązania (prawo)
Authority data
Majątek (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Prawo rzeczowe (hasło przedmiotowe)
zob. też Bezpodstawne wzbogacenie (hasło przedmiotowe) ; Dług (hasło przedmiotowe) ; Hipoteka (hasło przedmiotowe) ; Kary majątkowe (hasło przedmiotowe) ; Lustracja majątkowa (hasło przedmiotowe) ; Kuratela (hasło przedmiotowe) ; Nadużycie zaufania (hasło przedmiotowe) ; Odszkodowanie (hasło przedmiotowe) ; Podatki majątkowe (hasło przedmiotowe) ; Poręczenie majątkowe (hasło przedmiotowe) ; Powiernictwo (prawo) (hasło przedmiotowe) ; Prawo autorskie (hasło przedmiotowe) ; Przedawnienie roszczenia (hasło przedmiotowe) ; Przemoc ekonomiczna w związkach (hasło przedmiotowe) ; Przeniesienie własności (prawo) (hasło przedmiotowe) ; Przestępstwo przeciw mieniu (hasło przedmiotowe) ; Szos (hasło przedmiotowe) ; Ustrój majątkowy małżeński (hasło przedmiotowe) ; Własność (hasło przedmiotowe) ; Wyjawienie majątku (hasło przedmiotowe) ; Zabezpieczenie wierzytelności (hasło przedmiotowe) ; Zasiedzenie (hasło przedmiotowe) ; Zastaw (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Majątek kościelny (hasło przedmiotowe) ; Majątek narodowy (hasło przedmiotowe) ; Majątek odrębny małżonka (hasło przedmiotowe) ; Majątek opuszczony (hasło przedmiotowe) ; Majątek trwały (hasło przedmiotowe) ; Majątek wspólny małżonków (hasło przedmiotowe) ; Nieruchomości (hasło przedmiotowe) ; Papiery wartościowe (hasło przedmiotowe) ; Posag (hasło przedmiotowe) ; Ruchomości (hasło przedmiotowe) ; Spadek (hasło przedmiotowe) ; Wiano (hasło przedmiotowe) ; Zdobycz wojenna (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Prawa majątkowe ; Prawo majątkowe
Authority data
Postępowanie cywilne (hasło przedmiotowe)
zob. też Arbitraż w trybie przyspieszonym (hasło przedmiotowe) ; E-sądy (hasło przedmiotowe) ; Doręczenie pisma (hasło przedmiotowe) ; Forum shopping (hasło przedmiotowe) ; Piecza naprzemienna (hasło przedmiotowe) ; Postępowanie sądowe (hasło przedmiotowe) ; Prawo cywilne procesowe (hasło przedmiotowe) ; Rygor natychmiastowej wykonalności (hasło przedmiotowe) ; Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia (hasło przedmiotowe) ; Suma przymusowa (hasło przedmiotowe) ; Ugoda mediacyjna (hasło przedmiotowe) ; Ugoda sądowa (hasło przedmiotowe) ; Umorzenie postępowania cywilnego (hasło przedmiotowe) ; Współuczestnictwo procesowe (hasło przedmiotowe) ; Wyjawienie majątku (hasło przedmiotowe) ; Wyłączenie sędziego w postępowaniu cywilnym (hasło przedmiotowe) ; Zawieszenie postępowania cywilnego (hasło przedmiotowe) ; Zdolność procesowa (hasło przedmiotowe) ; Zrzeczenie się roszczenia (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Interwencja (prawo) (hasło przedmiotowe) ; Klauzula wykonalności (hasło przedmiotowe) ; Postępowanie dowodowe (hasło przedmiotowe) ; Postępowanie grupowe (hasło przedmiotowe) ; Postępowanie nieprocesowe (hasło przedmiotowe) ; Postępowanie odrębne (hasło przedmiotowe) ; Postępowanie pojednawcze (hasło przedmiotowe) ; Postępowanie zabezpieczające (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Kodeks postępowania cywilnego
Authority data
Przestępczość gospodarcza (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Przestępczość (hasło przedmiotowe) ; Przestępstwo (hasło przedmiotowe)
zob. też Audyt śledczy (hasło przedmiotowe) ; Cyberprzestępczość (hasło przedmiotowe) ; Gospodarka nieformalna (hasło przedmiotowe) ; Manko (hasło przedmiotowe) ; Niegospodarność (prawo) (hasło przedmiotowe) ; Piramidy finansowe (hasło przedmiotowe) ; Prawo karne gospodarcze (hasło przedmiotowe) ; Przestępstwa i wykroczenia skarbowe (hasło przedmiotowe) ; Straty skarbu państwa (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Czarny rynek (hasło przedmiotowe) ; Gorzelnictwo nielegalne (hasło przedmiotowe) ; Lichwa (hasło przedmiotowe) ; Nielegalna produkcja narkotyków (hasło przedmiotowe) ; Nieuczciwa konkurencja (hasło przedmiotowe) ; Piractwo audiowizualne (hasło przedmiotowe) ; Piractwo wydawnicze (hasło przedmiotowe) ; Pranie pieniędzy (hasło przedmiotowe) ; Przestępczość ubezpieczeniowa (hasło przedmiotowe) ; Przestępstwa giełdowe (hasło przedmiotowe) ; Przestępstwa i wykroczenia przeciw środowisku (hasło przedmiotowe) ; Utrudnianie zaspokojenia roszczeń wierzycieli (hasło przedmiotowe) ; Samowolne zajęcie pasa drogowego (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Przestępstwo gospodarcze
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again