2 results
Authority data
Degradacja środowiska (hasło przedmiotowe)
zob. też Antropopresja (hasło przedmiotowe) ; Jakość wody (hasło przedmiotowe) ; Katastrofy ekologiczne (hasło przedmiotowe) ; Monitoring środowiska (hasło przedmiotowe) ; Przestępstwa i wykroczenia przeciw środowisku (hasło przedmiotowe) ; Relaksacja środowiska (hasło przedmiotowe) ; Ryzyko środowiskowe (hasło przedmiotowe) ; Środowisko człowieka (hasło przedmiotowe) ; Środowisko przyrodnicze (hasło przedmiotowe) ; Toksykologia środowiskowa (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Szkody górnicze (hasło przedmiotowe) ; Szkody przemysłowe (hasło przedmiotowe) ; Wypalanie roślinności (hasło przedmiotowe) ; Zanieczyszczenia chemiczne środowiska (hasło przedmiotowe) ; Zanieczyszczenie powietrza (hasło przedmiotowe) ; Zanieczyszczenie świetlne (hasło przedmiotowe) ; Zanieczyszczenia transgraniczne (hasło przedmiotowe)
zob. też Mapa sozologiczna (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Niszczenie środowiska ; Zanieczyszczenie środowiska ; Środowisko człowieka - higiena i ochrona ; Zanieczyszczenie środowiska
zt. odpowiednie tematy z określnikiem - degradacja, np.: Powietrze - degradacja, Wisła Czarne - degradacja
Authority data
Przestępczość gospodarcza (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Przestępczość (hasło przedmiotowe) ; Przestępstwo (hasło przedmiotowe)
zob. też Audyt śledczy (hasło przedmiotowe) ; Cyberprzestępczość (hasło przedmiotowe) ; Gospodarka nieformalna (hasło przedmiotowe) ; Manko (hasło przedmiotowe) ; Niegospodarność (prawo) (hasło przedmiotowe) ; Piramidy finansowe (hasło przedmiotowe) ; Prawo karne gospodarcze (hasło przedmiotowe) ; Przestępstwa i wykroczenia skarbowe (hasło przedmiotowe) ; Straty skarbu państwa (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Czarny rynek (hasło przedmiotowe) ; Gorzelnictwo nielegalne (hasło przedmiotowe) ; Lichwa (hasło przedmiotowe) ; Nielegalna produkcja narkotyków (hasło przedmiotowe) ; Nieuczciwa konkurencja (hasło przedmiotowe) ; Piractwo audiowizualne (hasło przedmiotowe) ; Piractwo wydawnicze (hasło przedmiotowe) ; Pranie pieniędzy (hasło przedmiotowe) ; Przestępczość ubezpieczeniowa (hasło przedmiotowe) ; Przestępstwa giełdowe (hasło przedmiotowe) ; Przestępstwa i wykroczenia przeciw środowisku (hasło przedmiotowe) ; Utrudnianie zaspokojenia roszczeń wierzycieli (hasło przedmiotowe) ; Samowolne zajęcie pasa drogowego (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Przestępstwo gospodarcze
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again