2 results
Authority data
Sztuka (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Kultura (hasło przedmiotowe) ; Świadomość społeczna (hasło przedmiotowe)
zob. też Akademie sztuk pięknych (hasło przedmiotowe) ; Anatomia plastyczna (hasło przedmiotowe) ; Arteterapia (hasło przedmiotowe) ; Artyści (hasło przedmiotowe) ; Cywilizacja (hasło przedmiotowe) ; Edukacja artystyczna (hasło przedmiotowe) ; Eklektyzm (hasło przedmiotowe) ; Handel dziełami sztuki (hasło przedmiotowe) ; Ikonografia (hasło przedmiotowe) ; Imprezy artystyczne (hasło przedmiotowe) ; Instytucje artystyczne (hasło przedmiotowe) ; Konserwacja zabytków (hasło przedmiotowe) ; Kopie dzieł sztuki (hasło przedmiotowe) ; Korespondencja sztuk (hasło przedmiotowe) ; Kradzież dzieł sztuki (hasło przedmiotowe) ; Krytyka artystyczna (hasło przedmiotowe) ; Marszandzi (hasło przedmiotowe) ; Monuments, Fine Arts, and Archives program (hasło przedmiotowe) ; Muzea sztuki (hasło przedmiotowe) ; Nagrody artystyczne (hasło przedmiotowe) ; Natchnienie (hasło przedmiotowe) ; Nauki humanistyczne (hasło przedmiotowe) ; Nauki społeczne (hasło przedmiotowe) ; Pedagogika artystyczna (hasło przedmiotowe) ; Performatywność (hasło przedmiotowe) ; Plenery artystyczne (hasło przedmiotowe) ; Program ideowy (hasło przedmiotowe) ; Proporcje (sztuki plastyczne) (hasło przedmiotowe) ; Rama do obrazu (hasło przedmiotowe) ; Spółdzielczość artystyczna (hasło przedmiotowe) ; Sygnatury (sztuki plastyczne) (hasło przedmiotowe) ; Szkolnictwo artystyczne (hasło przedmiotowe) ; Szkolnictwo wyższe artystyczne (hasło przedmiotowe) ; Szkoły artystyczne (hasło przedmiotowe) ; Sztuka (przedmiot szkolny) (hasło przedmiotowe) ; Tatuaż (hasło przedmiotowe) ; Teatralizacja (hasło przedmiotowe) ; Teoria sztuki (hasło przedmiotowe) ; Wandalizm wobec dzieł sztuki (hasło przedmiotowe) ; Warsztaty artystyczne (hasło przedmiotowe) ; Widowisko (hasło przedmiotowe) ; Wychowanie estetyczne (hasło przedmiotowe) ; Wystawy sztuki (hasło przedmiotowe) ; Zaginione dzieła sztuki (hasło przedmiotowe) ; Zainteresowania sztuką (hasło przedmiotowe) ; Życie artystyczne (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Bio art (hasło przedmiotowe) ; Community arts (hasło przedmiotowe) ; Happening (hasło przedmiotowe) ; Instalacja (sztuki plastyczne) (hasło przedmiotowe) ; Living art (hasło przedmiotowe) ; Muzyka (hasło przedmiotowe) ; Performance (hasło przedmiotowe) ; Rzeźba (hasło przedmiotowe) ; Sound art (hasło przedmiotowe) ; Sztuka cybernetyczna (hasło przedmiotowe) ; Sztuka dla dzieci (hasło przedmiotowe) ; Sztuka dziecka (hasło przedmiotowe) ; Sztuka interaktywna (hasło przedmiotowe) ; Sztuka kinetyczna (hasło przedmiotowe) ; Sztuka kobiet (hasło przedmiotowe) ; Sztuka ludowa (hasło przedmiotowe) ; Sztuka ludów pierwotnych (hasło przedmiotowe) ; Sztuka nowych mediów (hasło przedmiotowe) ; Sztuka papieru (hasło przedmiotowe) ; Sztuka publiczna (hasło przedmiotowe) ; Sztuka użytkowa (hasło przedmiotowe) ; Sztuka włókna (hasło przedmiotowe) ; Taniec (hasło przedmiotowe) ; Teatr (hasło przedmiotowe) ; Wideo-art (hasło przedmiotowe)
zob. też Recenzja artystyczna (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Akcja (dzieło sztuki) (hasło przedmiotowe) ; Architektura (hasło przedmiotowe) ; Asamblaż (hasło przedmiotowe) ; Environment (sztuki plastyczne) (hasło przedmiotowe) ; Film (hasło przedmiotowe) ; Fotografie (hasło przedmiotowe) ; Found footage (hasło przedmiotowe) ; Grafika koncepcyjna (hasło przedmiotowe) ; Grafiki (hasło przedmiotowe) ; Karykatura (hasło przedmiotowe) ; Kolaż (hasło przedmiotowe) ; Malarstwo (sztuka) (hasło przedmiotowe) ; Obiekt (sztuki plastyczne) (hasło przedmiotowe) ; Rysunki (hasło przedmiotowe) ; Sztuka amatorska (hasło przedmiotowe) ; Sztuka generatywna (hasło przedmiotowe) ; Sztuka kolonialna (hasło przedmiotowe) ; Sztuka sakralna (hasło przedmiotowe) ; Wycinanki (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Edukacja plastyczna (przedmiot szkolny) ; Historia sztuki (przedmiot szkolny) ; Plastyka (przedmiot szkolny)
zt. tematy wyrażające sztukę poszczególnych krajów, narodów lub grup etnicznych, np.: Sztuka belgijska, Sztuka polska, Sztuka ludów mongolskich, oraz odpowiednie tematy z określnikiem - w sztuce, np.: Mieszko I (książę Polski ; ca 935-992)- w sztuce, Drzewa - w sztuce, Warszawa - w sztuce lub tematy geograficzne z określnikiem - sztuka, np.: Kraków (woj. małopolskie) - sztuka
Authority data
Geometria (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Matematyka (hasło przedmiotowe)
zob. też Asymetria (hasło przedmiotowe) ; CABRI (hasło przedmiotowe) ; Geometryczna teoria funkcji (hasło przedmiotowe) ; Hiperprzestrzeń (hasło przedmiotowe) ; Izometria (hasło przedmiotowe) ; Morfometria geometryczna (hasło przedmiotowe) ; Niwelacja geometryczna (hasło przedmiotowe) ; Proporcja (matematyka) (hasło przedmiotowe) ; Symetria (hasło przedmiotowe) ; Topologia geometryczna (hasło przedmiotowe) ; Trygonometria (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Elipsoida (hasło przedmiotowe) ; Geometria afiniczna (hasło przedmiotowe) ; Geometria algebraiczna (hasło przedmiotowe) ; Geometria analityczna (hasło przedmiotowe) ; Geometria dyskretna (hasło przedmiotowe) ; Geometria elementarna (hasło przedmiotowe) ; Geometria euklidesowa (hasło przedmiotowe) ; Geometria fraktalna (hasło przedmiotowe) ; Geometria nieprzemienna (hasło przedmiotowe) ; Geometria obliczeniowa (hasło przedmiotowe) ; Geometria różniczkowa (hasło przedmiotowe) ; Geometria rzutowa (hasło przedmiotowe) ; Geometria wykreślna (hasło przedmiotowe) ; Geometrie nieeuklidesowe (hasło przedmiotowe) ; Kąt (hasło przedmiotowe) ; Kula (matematyka) (hasło przedmiotowe) ; Kwadrat (matematyka) (hasło przedmiotowe) ; Owal (hasło przedmiotowe) ; Planimetria (hasło przedmiotowe) ; Prosta (hasło przedmiotowe) ; Przestrzeń Teichmüllera (hasło przedmiotowe) ; Rectifiable set (hasło przedmiotowe) ; Spinory (hasło przedmiotowe) ; Stereometria (hasło przedmiotowe) ; Środek Czebyszewa (hasło przedmiotowe) ; Trójkąt (hasło przedmiotowe) ; Twierdzenie Pitagorasa (hasło przedmiotowe) ; Wektory (hasło przedmiotowe) ; Wielokomórka (matematyka) (hasło przedmiotowe) ; Zbiór porowaty (hasło przedmiotowe) ; Zbiór wypukły (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Geometry
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again