2 results
Authority data
Informatyzacja (hasło przedmiotowe)
zob. też Informatyka (hasło przedmiotowe) ; Komputery (hasło przedmiotowe) ; Komputeryzacja (hasło przedmiotowe) ; Program Operacyjny Polska Cyfrowa (hasło przedmiotowe) ; SOA (hasło przedmiotowe)
Authority data
Fundusze strukturalne UE (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich (hasło przedmiotowe) ; Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (hasło przedmiotowe) ; Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (hasło przedmiotowe) ; Europejski Fundusz Społeczny (hasło przedmiotowe) ; Europejski Fundusz Społeczny (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Podstawy Wsparcia Wspólnoty (hasło przedmiotowe)
zob. też Dotacje unijne (hasło przedmiotowe) ; Koordynatorzy projektów unijnych (hasło przedmiotowe) ; Korekta finansowa (hasło przedmiotowe) ; Polityka regionalna UE (hasło przedmiotowe) ; Polityka strukturalna UE (hasło przedmiotowe) ; Program Operacyjny Innowacje, Inwestycje, Otwarta Gospodarka (hasło przedmiotowe) ; Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (hasło przedmiotowe) ; Program Operacyjny "Nauka, nowoczesne technologie i społeczeństwo informacyjne" (hasło przedmiotowe) ; Program Operacyjny Polska Cyfrowa (hasło przedmiotowe) ; Program Operacyjny Pomoc Techniczna (hasło przedmiotowe) ; Program Operacyjny Rozwój Kultury i Zachowanie Dziedzictwa Kulturowego (hasło przedmiotowe) ; Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich (hasło przedmiotowe) ; Program Operacyjny Społeczeństwo obywatelskie (hasło przedmiotowe) ; Program Operacyjny Spójność terytorialna i konkurencyjność regionów (hasło przedmiotowe) ; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (hasło przedmiotowe) ; Projekt hybrydowy (hasło przedmiotowe) ; Projekty unijne (hasło przedmiotowe) ; Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury (hasło przedmiotowe) ; Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (hasło przedmiotowe) ; Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (hasło przedmiotowe) ; Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (hasło przedmiotowe) ; Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (hasło przedmiotowe) ; Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego (hasło przedmiotowe)
zt. odpowiednie tematy z określnikiem - programy i fundusze wspólnotowe, np.: Ochrona środowiska - programy i fundusze wspólnotowe, Mazowieckie, województwo (od 1999) - programy i fundusze wspólnotowe
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again