3 results
Authority data
Fundusze strukturalne UE (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich (hasło przedmiotowe) ; Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (hasło przedmiotowe) ; Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (hasło przedmiotowe) ; Europejski Fundusz Społeczny (hasło przedmiotowe) ; Europejski Fundusz Społeczny (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Podstawy Wsparcia Wspólnoty (hasło przedmiotowe)
zob. też Dotacje unijne (hasło przedmiotowe) ; Koordynatorzy projektów unijnych (hasło przedmiotowe) ; Korekta finansowa (hasło przedmiotowe) ; Polityka regionalna UE (hasło przedmiotowe) ; Polityka strukturalna UE (hasło przedmiotowe) ; Program Operacyjny Innowacje, Inwestycje, Otwarta Gospodarka (hasło przedmiotowe) ; Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (hasło przedmiotowe) ; Program Operacyjny "Nauka, nowoczesne technologie i społeczeństwo informacyjne" (hasło przedmiotowe) ; Program Operacyjny Polska Cyfrowa (hasło przedmiotowe) ; Program Operacyjny Pomoc Techniczna (hasło przedmiotowe) ; Program Operacyjny Rozwój Kultury i Zachowanie Dziedzictwa Kulturowego (hasło przedmiotowe) ; Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich (hasło przedmiotowe) ; Program Operacyjny Społeczeństwo obywatelskie (hasło przedmiotowe) ; Program Operacyjny Spójność terytorialna i konkurencyjność regionów (hasło przedmiotowe) ; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (hasło przedmiotowe) ; Projekt hybrydowy (hasło przedmiotowe) ; Projekty unijne (hasło przedmiotowe) ; Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury (hasło przedmiotowe) ; Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (hasło przedmiotowe) ; Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (hasło przedmiotowe) ; Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (hasło przedmiotowe) ; Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (hasło przedmiotowe) ; Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego (hasło przedmiotowe)
zt. odpowiednie tematy z określnikiem - programy i fundusze wspólnotowe, np.: Ochrona środowiska - programy i fundusze wspólnotowe, Mazowieckie, województwo (od 1999) - programy i fundusze wspólnotowe
Authority data
Innowacje (hasło przedmiotowe)
zob. też CIVISTI (hasło przedmiotowe) ; Design thinking (hasło przedmiotowe) ; Inkubatory przedsiębiorczości (hasło przedmiotowe) ; Instytucje otoczenia biznesu (hasło przedmiotowe) ; Inteligentne specjalizacje (hasło przedmiotowe) ; Luka technologiczna (hasło przedmiotowe) ; Model potrójnej helisy (hasło przedmiotowe) ; Naukowe odkrycie (hasło przedmiotowe) ; Nowa żywność (hasło przedmiotowe) ; Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości (hasło przedmiotowe) ; Postęp techniczny (hasło przedmiotowe) ; Prace badawczo-rozwojowe (hasło przedmiotowe) ; Produkt systemowy (hasło przedmiotowe) ; Program Operacyjny Innowacje, Inwestycje, Otwarta Gospodarka (hasło przedmiotowe) ; Prototyp (hasło przedmiotowe) ; Przemysły wysokiej techniki (hasło przedmiotowe) ; Start-up (hasło przedmiotowe) ; Zarządzanie innowacjami (hasło przedmiotowe) ; Zmiana społeczna (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Innowacje ekologiczne (hasło przedmiotowe) ; Innowacje pedagogiczne (hasło przedmiotowe) ; Innowacje społeczne (hasło przedmiotowe) ; Open innovation (hasło przedmiotowe)
Authority data
Gospodarka (hasło przedmiotowe)
zob. też Arytmetyka gospodarcza (hasło przedmiotowe) ; Bodźce ekonomiczne (hasło przedmiotowe) ; Bogactwo (hasło przedmiotowe) ; Ceny (hasło przedmiotowe) ; Dezindustrializacja (hasło przedmiotowe) ; Doradztwo gospodarcze (hasło przedmiotowe) ; Efektywność ekonomiczna (hasło przedmiotowe) ; Ekonomia informacji (hasło przedmiotowe) ; Finanse (hasło przedmiotowe) ; Finansjalizacja (hasło przedmiotowe) ; Futurologia (hasło przedmiotowe) ; Geografia gospodarcza (hasło przedmiotowe) ; Globalizacja (hasło przedmiotowe) ; Gospodarstwo domowe (hasło przedmiotowe) ; Historia gospodarcza (hasło przedmiotowe) ; Holdingi (hasło przedmiotowe) ; Industrializacja (hasło przedmiotowe) ; Informacja gospodarcza (hasło przedmiotowe) ; Infrastruktura społeczna (hasło przedmiotowe) ; Infrastruktura techniczna (hasło przedmiotowe) ; Integracja gospodarcza (hasło przedmiotowe) ; Inwestycje (hasło przedmiotowe) ; Kolonializm (hasło przedmiotowe) ; Koniunktura (hasło przedmiotowe) ; Konkursy gospodarcze (hasło przedmiotowe) ; Kontrola gospodarcza (hasło przedmiotowe) ; Kryzys gospodarczy (hasło przedmiotowe) ; Monopole (hasło przedmiotowe) ; Nagrody gospodarcze (hasło przedmiotowe) ; Nauki ekonomiczne (hasło przedmiotowe) ; Obrót gospodarczy (hasło przedmiotowe) ; Organizacje gospodarcze (hasło przedmiotowe) ; Oszczędność (hasło przedmiotowe) ; Parki przemysłowe (hasło przedmiotowe) ; Planowanie gospodarcze (hasło przedmiotowe) ; Płaca (hasło przedmiotowe) ; Polityka gospodarcza (hasło przedmiotowe) ; Poradnictwo (hasło przedmiotowe) ; Praca (hasło przedmiotowe) ; Prawo gospodarcze (hasło przedmiotowe) ; Produkcja (hasło przedmiotowe) ; Prognozy gospodarcze (hasło przedmiotowe) ; Program Operacyjny Innowacje, Inwestycje, Otwarta Gospodarka (hasło przedmiotowe) ; Przedsiębiorstwo (hasło przedmiotowe) ; Reforma gospodarcza (hasło przedmiotowe) ; Rewolucja przemysłowa (hasło przedmiotowe) ; Rynek (hasło przedmiotowe) ; Ryzyko gospodarcze (hasło przedmiotowe) ; Samorząd gospodarczy (hasło przedmiotowe) ; Sezonowość (hasło przedmiotowe) ; Socjologia gospodarki (hasło przedmiotowe) ; Spółki (hasło przedmiotowe) ; Stopa życiowa (hasło przedmiotowe) ; System obronny państwa (hasło przedmiotowe) ; Transformacja systemu społeczno-gospodarczego (hasło przedmiotowe) ; Wielkie organizacje gospodarcze (hasło przedmiotowe) ; Wolność ekonomiczna (hasło przedmiotowe) ; Współpraca gospodarcza (hasło przedmiotowe) ; Wzrost gospodarczy (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Agrobiznes (hasło przedmiotowe) ; Branża informatyczna (hasło przedmiotowe) ; Budownictwo (hasło przedmiotowe) ; Ekonomia społeczna (hasło przedmiotowe) ; Energetyka (hasło przedmiotowe) ; Gospodarka elektroniczna (hasło przedmiotowe) ; Gospodarka kapitalistyczna (hasło przedmiotowe) ; Gospodarka komunalna (hasło przedmiotowe) ; Gospodarka materiałowa (hasło przedmiotowe) ; Gospodarka mieszana (hasło przedmiotowe) ; Gospodarka morska (hasło przedmiotowe) ; Gospodarka narodowa (hasło przedmiotowe) ; Gospodarka nieformalna (hasło przedmiotowe) ; Gospodarka niskoemisyjna (hasło przedmiotowe) ; Gospodarka odpadami (hasło przedmiotowe) ; Gospodarka socjalistyczna (hasło przedmiotowe) ; Gospodarka terenowa (hasło przedmiotowe) ; Gospodarka wodna (hasło przedmiotowe) ; Gospodarka żywnościowa (hasło przedmiotowe) ; Gospodarowanie nieruchomościami (hasło przedmiotowe) ; Handel (hasło przedmiotowe) ; Komunikacja (hasło przedmiotowe) ; Przemysł (hasło przedmiotowe) ; Przemysły kreatywne (hasło przedmiotowe) ; Rolnictwo (hasło przedmiotowe) ; Rzemiosło (hasło przedmiotowe) ; Społeczna gospodarka rynkowa (hasło przedmiotowe) ; Spółdzielczość (hasło przedmiotowe) ; Srebrna gospodarka (hasło przedmiotowe) ; Turystyka (hasło przedmiotowe) ; Uboczna działalność gospodarcza (hasło przedmiotowe) ; Usługi (hasło przedmiotowe) ; Zbieractwo (gospodarka) (hasło przedmiotowe)
zob. też Czasopismo ekonomiczne (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Świat - gospodarka (zbiór gospodarek)
zt. odpowiednie tematy z określnikiem - gospodarka, np.: Ciepło - gospodarka, Polska - gospodarka, Żydzi - gospodarka, Niemcy za granicą - gospodarka
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again