Form of Work
Książki
(2)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Status
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia - ul. Kramarska 32
(2)
Author
Kowerski, Mieczysław
(1)
Surowiec, Stanisław
(1)
Szachułowicz, Jan
(1)
Tarasiewicz, Wacław
(1)
Zwięglińska, Teresa
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(1)
1980 - 1989
(1)
Country
Poland
(3)
Language
Polish
(3)
Subject
Prawo wodne
(2)
10 results Filter
Book
In basket
Hasło przedmiotowe: Prawo wodne
Wypożyczalnia - ul. Kramarska 32: można wypożyczyć sygn. ŁĘCZYCA - 84803; Zarezerwuj egzemplarz (1 egz.)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia - ul. Kramarska 32
There are copies available to loan: sygn. ŁĘCZYCA - 84803 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo wodne : komentarz / Jan Szachułowicz. - Wyd.2. - Warszawa : LexisNexis, 2006. - 418 s. ; 21 cm.
Wypożyczalnia - ul. Kramarska 32: można wypożyczyć sygn. ŁĘCZYCA - 128195; Zarezerwuj egzemplarz (1 egz.)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia - ul. Kramarska 32
There are copies available to loan: sygn. ŁĘCZYCA - 128195 (1 egz.)
Authority data
Prawo administracyjne (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Prawo publiczne (hasło przedmiotowe)
zob. też Administracja (hasło przedmiotowe) ; Akt administracyjny (hasło przedmiotowe) ; Deportacja (prawo) (hasło przedmiotowe) ; Dowód osobisty (hasło przedmiotowe) ; Dozór techniczny (hasło przedmiotowe) ; Milczenie i bezczynność administracji (hasło przedmiotowe) ; Nadzór administracyjny (hasło przedmiotowe) ; Nieważność decyzji administracyjnej (hasło przedmiotowe) ; Obywatelstwo (hasło przedmiotowe) ; Organy regulacyjne (hasło przedmiotowe) ; Orzecznictwo administracyjne (hasło przedmiotowe) ; Postępowanie administracyjne (hasło przedmiotowe) ; Pozwolenie na broń (hasło przedmiotowe) ; Prawa i obowiązki obywatelskie (hasło przedmiotowe) ; Prawo gospodarcze publiczne (hasło przedmiotowe) ; Przymus bezpośredni (hasło przedmiotowe) ; Prawo rolne (hasło przedmiotowe) ; Prawo urzędnicze (hasło przedmiotowe) ; Samorządowe kolegia odwoławcze (hasło przedmiotowe) ; Sankcja administracyjna (hasło przedmiotowe) ; Sądownictwo administracyjne (hasło przedmiotowe) ; Stosunek służbowy służb mundurowych (hasło przedmiotowe) ; Umowa administracyjna (hasło przedmiotowe) ; Wyjazd za granicę (hasło przedmiotowe) ; Zaświadczenia (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Prawo archiwalne (hasło przedmiotowe) ; Prawo celne (hasło przedmiotowe) ; Prawo budowlane (hasło przedmiotowe) ; Prawo energetyczne (hasło przedmiotowe) ; Prawo geodezyjne i kartograficzne (hasło przedmiotowe) ; Prawo geologiczne i górnicze (hasło przedmiotowe) ; Prawo gospodarki nieruchomościami (hasło przedmiotowe) ; Prawo łowieckie (hasło przedmiotowe) ; Prawo medyczne (hasło przedmiotowe) ; Prawo o notariacie (hasło przedmiotowe) ; Prawo o szkolnictwie wyższym (hasło przedmiotowe) ; Prawo oświatowe (hasło przedmiotowe) ; Prawo sanitarne (hasło przedmiotowe) ; Prawo telekomunikacyjne (hasło przedmiotowe) ; Prawo wodne (hasło przedmiotowe) ; Prawo zagospodarowania przestrzennego (hasło przedmiotowe) ; Władztwo administracyjne (hasło przedmiotowe)
Authority data
Żegluga (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Komunikacja (hasło przedmiotowe)
zob. też Drogi wodne (hasło przedmiotowe) ; Kanały żeglugowe (hasło przedmiotowe) ; Kartografia morska (hasło przedmiotowe) ; Manewry (żegluga) (hasło przedmiotowe) ; Medycyna morska (hasło przedmiotowe) ; Morze (hasło przedmiotowe) ; Muzea morskie i rzeczne (hasło przedmiotowe) ; Nawigacja (hasło przedmiotowe) ; Pilotowanie statków (hasło przedmiotowe) ; Podróżnictwo morskie (hasło przedmiotowe) ; Porty (hasło przedmiotowe) ; Prawo morskie (hasło przedmiotowe) ; Prawo morza (hasło przedmiotowe) ; Radiokomunikacja morska (hasło przedmiotowe) ; Rybołówstwo morskie (hasło przedmiotowe) ; Statek na mieliźnie (hasło przedmiotowe) ; Statki (hasło przedmiotowe) ; System sterowania ruchem statków (hasło przedmiotowe) ; Śluzy (hasło przedmiotowe) ; Transport morski (hasło przedmiotowe) ; Wioślarstwo (hasło przedmiotowe) ; Znos wiatrowy (hasło przedmiotowe) ; Żeglarstwo (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Żegluga morska (hasło przedmiotowe) ; Żegluga śródlądowa (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Komunikacja wodna ; Nautyka
zt. nazwy poszczególnych akwenów z określnikiem - żegluga, np.: Bałtyk - żegluga
Authority data
Surowce (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Środki produkcji (hasło przedmiotowe)
zob. też Geologia złożowa (hasło przedmiotowe) ; Prawo geologiczne i górnicze (hasło przedmiotowe) ; Technologia (hasło przedmiotowe) ; Zasoby wodne (hasło przedmiotowe) ; Złoże (geologia) (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Kopalina towarzysząca (hasło przedmiotowe) ; Minerały (hasło przedmiotowe) ; Odpady (hasło przedmiotowe) ; Ropa naftowa (hasło przedmiotowe) ; Rudy (hasło przedmiotowe) ; Surowce roślinne (hasło przedmiotowe) ; Surowce wtórne (hasło przedmiotowe) ; Surowce zastępcze (hasło przedmiotowe) ; Surowce zwierzęce (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Bogactwa naturalne ; Kopaliny ; Zasoby naturalne
zt. odpowiednie tematy z określnikiem - surowce, np.: Materiały ogniotrwałe - surowce
Authority data
Woda (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Odnawialne źródła energii (hasło przedmiotowe) ; Tlenki (hasło przedmiotowe)
zob. też Aerator wody (hasło przedmiotowe) ; Chłodzenie wodne (hasło przedmiotowe) ; Cztery żywioły (hasło przedmiotowe) ; Dzień Wody (hasło przedmiotowe) ; Fitotelmata (hasło przedmiotowe) ; Higroskopijność (hasło przedmiotowe) ; Hydratacja (hasło przedmiotowe) ; Hydroliza (hasło przedmiotowe) ; Hydrologia (hasło przedmiotowe) ; Jakość wody (hasło przedmiotowe) ; Kleje rozpuszczalne w wodzie (hasło przedmiotowe) ; Odgłosy natury (hasło przedmiotowe) ; Pęcznienie (hasło przedmiotowe) ; Prawo do wody (hasło przedmiotowe) ; Rekombinacja katalityczna wodoru z tlenem (hasło przedmiotowe) ; Strefa aeracji (hasło przedmiotowe) ; Sucha masa (hasło przedmiotowe) ; Temperatura wody (hasło przedmiotowe) ; Uzdatnianie wody (hasło przedmiotowe) ; Wodolecznictwo (hasło przedmiotowe) ; Zasoby wodne (hasło przedmiotowe) ; Zasolenie (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Lód (hasło przedmiotowe) ; Ciężka woda (hasło przedmiotowe) ; Twarda woda (hasło przedmiotowe) ; Woda balastowa (hasło przedmiotowe) ; Woda destylowana (hasło przedmiotowe) ; Woda jonizowana (hasło przedmiotowe) ; Woda morska (hasło przedmiotowe) ; Woda ogrzewana (hasło przedmiotowe) ; Wody podziemne (hasło przedmiotowe) ; Wody śródlądowe (hasło przedmiotowe) ; Woda święcona (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Tlenek wodoru
Authority data
Morza (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Ekosystemy wodne (hasło przedmiotowe)
zob. też Altimetria satelitarna (hasło przedmiotowe) ; Boja (hasło przedmiotowe) ; Brzegi morskie (hasło przedmiotowe) ; Cieśniny morskie (hasło przedmiotowe) ; Dno oceaniczne (hasło przedmiotowe) ; Fale morskie (hasło przedmiotowe) ; Gospodarka morska (hasło przedmiotowe) ; Hydrografia (hasło przedmiotowe) ; Kartografia morska (hasło przedmiotowe) ; Marynistyka (hasło przedmiotowe) ; Morskie Obszary Chronione (hasło przedmiotowe) ; Morskie planowanie przestrzenne (MSP) (hasło przedmiotowe) ; Muzea morskie i rzeczne (hasło przedmiotowe) ; Oceanologia (hasło przedmiotowe) ; Paleotetyda (hasło przedmiotowe) ; Poziom morza (hasło przedmiotowe) ; Prawo morskie (hasło przedmiotowe) ; Prawo morza (hasło przedmiotowe) ; Prądy morskie (hasło przedmiotowe) ; Szelf (hasło przedmiotowe) ; Święto Morza (hasło przedmiotowe) ; Upwelling (hasło przedmiotowe) ; Woda morska (hasło przedmiotowe) ; Wojna morska (hasło przedmiotowe) ; Wyspa (hasło przedmiotowe) ; Zakwit wody (hasło przedmiotowe) ; Zalewy (geografia) (hasło przedmiotowe) ; Zasolenie (hasło przedmiotowe) ; Zatoki (geografia) (hasło przedmiotowe) ; Zlewiska (hasło przedmiotowe) ; Zwierzęta morskie (hasło przedmiotowe) ; Żegluga (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Strefa przyległa (hasło przedmiotowe) ; Wody terytorialne (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Oceany
E-book
In basket
Tytuł poświęcony jest teoretycznym i empirycznym pracom z zakresu ilościowych badań regionalnych, a zwłaszcza analiz i prognoz rozwoju gospodarczego oraz ocen koniunktury gospodarczej, przedsiębiorczości, innowacji, kapitału intelektualnego, rynku pracy na poziomie regionalnym a także współpracy międzyregionalnej i transgranicznej. W kwartalniku prezentowane są artykuły i komunikaty z badań z zastosowaniem metod analizy statystycznej, opracowywania badań ankietowych, modelowania ekonometrycznego, taksonomii, klasyfikacji oraz pozyskiwania wiedzy.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
Ta pozycja jest dostępna przez Internet. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Authority data
Sport (hasło przedmiotowe)
zob. też Aktywność fizyczna (hasło przedmiotowe) ; Ceremoniał sportowy (hasło przedmiotowe) ; Dziennikarstwo sportowe (hasło przedmiotowe) ; Groundhopping (hasło przedmiotowe) ; Impreza sportowa (hasło przedmiotowe) ; Kaski sportowe (hasło przedmiotowe) ; Kultura fizyczna (hasło przedmiotowe) ; Masaż sportowy (hasło przedmiotowe) ; Medycyna sportowa (hasło przedmiotowe) ; Medale sportowe (hasło przedmiotowe) ; Muzea sportu i turystyki (hasło przedmiotowe) ; Nagrody sportowe (hasło przedmiotowe) ; Odzież sportowa (hasło przedmiotowe) ; Obiekty i urządzenia sportowe (hasło przedmiotowe) ; Prawo sportowe (hasło przedmiotowe) ; Rekordy sportowe (hasło przedmiotowe) ; Reprezentacja narodowa (hasło przedmiotowe) ; Rzuty (sport) (hasło przedmiotowe) ; Sportowcy (hasło przedmiotowe) ; Szkolnictwo sportowe (hasło przedmiotowe) ; Szkoły sportowe (hasło przedmiotowe) ; Telewizyjne programy sportowe (hasło przedmiotowe) ; Totalizator (hasło przedmiotowe) ; Trening sportowy (hasło przedmiotowe) ; Turystyka przygodowa (hasło przedmiotowe) ; Turystyka sportowa (hasło przedmiotowe) ; Wychowanie fizyczne (przedmiot szkolny) (hasło przedmiotowe) ; Zainteresowania sportowe (hasło przedmiotowe) ; Zawody sportowe (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Aerobik (hasło przedmiotowe) ; Alpinizm (hasło przedmiotowe) ; Badminton (hasło przedmiotowe) ; Biegi (hasło przedmiotowe) ; Brydż (hasło przedmiotowe) ; Gimnastyka sportowa (hasło przedmiotowe) ; Jazda konna (hasło przedmiotowe) ; Kolarstwo (hasło przedmiotowe) ; Kręgle (hasło przedmiotowe) ; Kulturystyka (hasło przedmiotowe) ; Kwadrant (gra) (hasło przedmiotowe) ; Lekkoatletyka (hasło przedmiotowe) ; Lotnictwo sportowe (hasło przedmiotowe) ; Łowiectwo (hasło przedmiotowe) ; Łucznictwo (hasło przedmiotowe) ; Nordic walking (hasło przedmiotowe) ; Parkour (hasło przedmiotowe) ; Podnoszenie ciężarów (hasło przedmiotowe) ; Ringo (hasło przedmiotowe) ; Skateboarding (hasło przedmiotowe) ; Sport pożarniczy (hasło przedmiotowe) ; Sport rekreacyjny (hasło przedmiotowe) ; Sport psich zaprzęgów (hasło przedmiotowe) ; Sport zaprzęgowy konny (hasło przedmiotowe) ; Sporty ekstremalne (hasło przedmiotowe) ; Sporty motorowe (hasło przedmiotowe) ; Sporty wirtualne (hasło przedmiotowe) ; Sporty wodne (hasło przedmiotowe) ; Sporty zimowe (hasło przedmiotowe) ; Strzelectwo sportowe (hasło przedmiotowe) ; Szachy (hasło przedmiotowe) ; Szermierka (hasło przedmiotowe) ; Trójbój siłowy (hasło przedmiotowe) ; Walka wręcz (hasło przedmiotowe) ; Wędkarstwo (hasło przedmiotowe) ; Wieloboje (hasło przedmiotowe) ; Wrotkarstwo (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Gry sportowe (hasło przedmiotowe)
zob. też Czasopismo sportowe (hasło przedmiotowe)
Authority data
Gospodarka (hasło przedmiotowe)
zob. też Arytmetyka gospodarcza (hasło przedmiotowe) ; Bodźce ekonomiczne (hasło przedmiotowe) ; Bogactwo (hasło przedmiotowe) ; Ceny (hasło przedmiotowe) ; Dezindustrializacja (hasło przedmiotowe) ; Doradztwo gospodarcze (hasło przedmiotowe) ; Efektywność ekonomiczna (hasło przedmiotowe) ; Ekonomia informacji (hasło przedmiotowe) ; Finanse (hasło przedmiotowe) ; Finansjalizacja (hasło przedmiotowe) ; Futurologia (hasło przedmiotowe) ; Geografia gospodarcza (hasło przedmiotowe) ; Globalizacja (hasło przedmiotowe) ; Gospodarstwo domowe (hasło przedmiotowe) ; Historia gospodarcza (hasło przedmiotowe) ; Holdingi (hasło przedmiotowe) ; Industrializacja (hasło przedmiotowe) ; Informacja gospodarcza (hasło przedmiotowe) ; Infrastruktura społeczna (hasło przedmiotowe) ; Infrastruktura techniczna (hasło przedmiotowe) ; Integracja gospodarcza (hasło przedmiotowe) ; Inwestycje (hasło przedmiotowe) ; Kolonializm (hasło przedmiotowe) ; Koniunktura (hasło przedmiotowe) ; Konkursy gospodarcze (hasło przedmiotowe) ; Kontrola gospodarcza (hasło przedmiotowe) ; Kryzys gospodarczy (hasło przedmiotowe) ; Monopole (hasło przedmiotowe) ; Nagrody gospodarcze (hasło przedmiotowe) ; Nauki ekonomiczne (hasło przedmiotowe) ; Obrót gospodarczy (hasło przedmiotowe) ; Organizacje gospodarcze (hasło przedmiotowe) ; Oszczędność (hasło przedmiotowe) ; Parki przemysłowe (hasło przedmiotowe) ; Planowanie gospodarcze (hasło przedmiotowe) ; Płaca (hasło przedmiotowe) ; Polityka gospodarcza (hasło przedmiotowe) ; Poradnictwo (hasło przedmiotowe) ; Praca (hasło przedmiotowe) ; Prawo gospodarcze (hasło przedmiotowe) ; Produkcja (hasło przedmiotowe) ; Prognozy gospodarcze (hasło przedmiotowe) ; Program Operacyjny Innowacje, Inwestycje, Otwarta Gospodarka (hasło przedmiotowe) ; Przedsiębiorstwo (hasło przedmiotowe) ; Reforma gospodarcza (hasło przedmiotowe) ; Rewolucja przemysłowa (hasło przedmiotowe) ; Rynek (hasło przedmiotowe) ; Ryzyko gospodarcze (hasło przedmiotowe) ; Samorząd gospodarczy (hasło przedmiotowe) ; Sezonowość (hasło przedmiotowe) ; Socjologia gospodarki (hasło przedmiotowe) ; Spółki (hasło przedmiotowe) ; Stopa życiowa (hasło przedmiotowe) ; System obronny państwa (hasło przedmiotowe) ; Transformacja systemu społeczno-gospodarczego (hasło przedmiotowe) ; Wielkie organizacje gospodarcze (hasło przedmiotowe) ; Wolność ekonomiczna (hasło przedmiotowe) ; Współpraca gospodarcza (hasło przedmiotowe) ; Wzrost gospodarczy (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Agrobiznes (hasło przedmiotowe) ; Branża informatyczna (hasło przedmiotowe) ; Budownictwo (hasło przedmiotowe) ; Ekonomia społeczna (hasło przedmiotowe) ; Energetyka (hasło przedmiotowe) ; Gospodarka elektroniczna (hasło przedmiotowe) ; Gospodarka kapitalistyczna (hasło przedmiotowe) ; Gospodarka komunalna (hasło przedmiotowe) ; Gospodarka materiałowa (hasło przedmiotowe) ; Gospodarka mieszana (hasło przedmiotowe) ; Gospodarka morska (hasło przedmiotowe) ; Gospodarka narodowa (hasło przedmiotowe) ; Gospodarka nieformalna (hasło przedmiotowe) ; Gospodarka niskoemisyjna (hasło przedmiotowe) ; Gospodarka odpadami (hasło przedmiotowe) ; Gospodarka socjalistyczna (hasło przedmiotowe) ; Gospodarka terenowa (hasło przedmiotowe) ; Gospodarka wodna (hasło przedmiotowe) ; Gospodarka żywnościowa (hasło przedmiotowe) ; Gospodarowanie nieruchomościami (hasło przedmiotowe) ; Handel (hasło przedmiotowe) ; Komunikacja (hasło przedmiotowe) ; Przemysł (hasło przedmiotowe) ; Przemysły kreatywne (hasło przedmiotowe) ; Rolnictwo (hasło przedmiotowe) ; Rzemiosło (hasło przedmiotowe) ; Społeczna gospodarka rynkowa (hasło przedmiotowe) ; Spółdzielczość (hasło przedmiotowe) ; Srebrna gospodarka (hasło przedmiotowe) ; Turystyka (hasło przedmiotowe) ; Uboczna działalność gospodarcza (hasło przedmiotowe) ; Usługi (hasło przedmiotowe) ; Zbieractwo (gospodarka) (hasło przedmiotowe)
zob. też Czasopismo ekonomiczne (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Świat - gospodarka (zbiór gospodarek)
zt. odpowiednie tematy z określnikiem - gospodarka, np.: Ciepło - gospodarka, Polska - gospodarka, Żydzi - gospodarka, Niemcy za granicą - gospodarka
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again