2 results
Authority data
Regionalizm (hasło przedmiotowe)
zob. też Bibliografia terytorialna (hasło przedmiotowe) ; Edukacja regionalna (hasło przedmiotowe) ; Glokalizacja (hasło przedmiotowe) ; Krajoznawstwo (hasło przedmiotowe) ; Kuchnia regionalna (hasło przedmiotowe) ; Kultura (hasło przedmiotowe) ; Muzea regionalne (hasło przedmiotowe) ; Ojczyzna (hasło przedmiotowe) ; PI-PWP CouveusePL (hasło przedmiotowe) ; Pilotażowy Program Leader+ (hasło przedmiotowe) ; Produkt regionalny (hasło przedmiotowe) ; Regiony (administracja) (hasło przedmiotowe) ; Polityka regionalna (hasło przedmiotowe) ; Regionalne środki masowego przekazu (hasło przedmiotowe) ; Świadomość regionalna (hasło przedmiotowe)
zob. też Literatura pogranicza (hasło przedmiotowe)
zt. nazwy poszczególnych regionów z określnikiem - kultura, np.: Mazury - kultura, oraz nazwy poszczególnych krajów z określnikami - kultura - organizacje, np.: Polska - kultura - organizacje
Authority data
Współdziałanie (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Interakcje społeczne (hasło przedmiotowe)
zob. też Community policing (hasło przedmiotowe) ; Global governance (hasło przedmiotowe) ; Grupy zakupowe (hasło przedmiotowe) ; Kapitał społeczny (hasło przedmiotowe) ; Kooperencja (hasło przedmiotowe) ; Koszty transakcyjne (hasło przedmiotowe) ; Open innovation (hasło przedmiotowe) ; PI-PWP CouveusePL (hasło przedmiotowe) ; Praca zespołowa (hasło przedmiotowe) ; Prakseologia (hasło przedmiotowe) ; Relacje biznesowe (hasło przedmiotowe) ; Sieci innowacji (hasło przedmiotowe) ; Sieć biblioteczna (hasło przedmiotowe) ; Solidarność (postawa) (hasło przedmiotowe) ; Subsydiarność (hasło przedmiotowe) ; Zarządzanie partycypacyjne (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Partnerstwo lokalne (hasło przedmiotowe) ; Międzynarodowa współpraca badawcza (hasło przedmiotowe) ; Współpraca gospodarcza (hasło przedmiotowe) ; Współpraca kulturalna (hasło przedmiotowe) ; Współpraca międzykulturowa (hasło przedmiotowe) ; Współpraca naukowo-techniczna (hasło przedmiotowe) ; Współpraca prawna (hasło przedmiotowe) ; Współpraca transgraniczna (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Współpraca
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again