5 results
Authority data
Organizacje paramilitarne (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Organizacje (hasło przedmiotowe)
zob. też Oddziały samoobrony (hasło przedmiotowe) ; Przysposobienie wojskowe (hasło przedmiotowe) ; Wojsko (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Gwardia narodowa (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Paramilitary forces
Authority data
Wojna (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Walka (hasło przedmiotowe)
zob. też Agresja (zbrojna napaść) (hasło przedmiotowe) ; Badania nad pokojem (hasło przedmiotowe) ; Bóstwa wojenne (hasło przedmiotowe) ; Chirurgia wojenna (hasło przedmiotowe) ; Cmentarze wojenne (hasło przedmiotowe) ; Ewakuacja (hasło przedmiotowe) ; Geografia wojenna (hasło przedmiotowe) ; Historia (hasło przedmiotowe) ; Inwalidzi wojenni (hasło przedmiotowe) ; Jeńcy wojenni (hasło przedmiotowe) ; Kombatanci (hasło przedmiotowe) ; Konwencja genewska (1864) (hasło przedmiotowe) ; Konflikt międzynarodowy (hasło przedmiotowe) ; Korespondenci wojenni (hasło przedmiotowe) ; Mobilizacja (wojsko) (hasło przedmiotowe) ; Naczelny dowódca sił zbrojnych (hasło przedmiotowe) ; Nauki o obronności (hasło przedmiotowe) ; Obrona terytorium kraju (hasło przedmiotowe) ; Oddziały samoobrony (hasło przedmiotowe) ; Ofiary wojny (hasło przedmiotowe) ; Okupacja (hasło przedmiotowe) ; Polityka międzynarodowa (hasło przedmiotowe) ; Poszukiwania zaginionych (hasło przedmiotowe) ; Prawo wojenne (hasło przedmiotowe) ; Propaganda wojenna (hasło przedmiotowe) ; Przemoc zbiorowa (hasło przedmiotowe) ; Przemysł wojenny (hasło przedmiotowe) ; Rekwizycje wojenne (hasło przedmiotowe) ; Sankcje (prawo międzynarodowe) (hasło przedmiotowe) ; Straty wojenne (hasło przedmiotowe) ; Szabrownictwo (hasło przedmiotowe) ; Sztuka wojenna (hasło przedmiotowe) ; Wojownicy (hasło przedmiotowe) ; Wojsko (hasło przedmiotowe) ; Współpraca cywilno-wojskowa (hasło przedmiotowe) ; Współpraca wojskowa (hasło przedmiotowe) ; Zaopatrzenie kartkowe (hasło przedmiotowe) ; Zbrojenia (hasło przedmiotowe) ; Zdobycz wojenna (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Bitwy (hasło przedmiotowe) ; Działania nieregularne (wojsko) (hasło przedmiotowe) ; Kampanie wojenne (hasło przedmiotowe) ; Oblężenia (hasło przedmiotowe) ; Walka informacyjna (hasło przedmiotowe) ; Wojna cybernetyczna (hasło przedmiotowe) ; Wojna biologiczna (hasło przedmiotowe) ; Wojna błyskawiczna (hasło przedmiotowe) ; Wojna chemiczna (hasło przedmiotowe) ; Wojna domowa (hasło przedmiotowe) ; Wojna ekonomiczna (hasło przedmiotowe) ; Wojna górska (hasło przedmiotowe) ; Wojna hybrydowa (hasło przedmiotowe) ; Wojna lotnicza (hasło przedmiotowe) ; Wojna morska (hasło przedmiotowe) ; Wojna partyzancka (hasło przedmiotowe) ; Wojna podjazdowa (hasło przedmiotowe) ; Wojna psychologiczna (hasło przedmiotowe) ; Wojny religijne (hasło przedmiotowe)
zob. też Film wojenny (hasło przedmiotowe) ; Fotografia wojenna (hasło przedmiotowe) ; Gazeta frontowa (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Działania wojenne ; Interwencja zbrojna ; Konflikt zbrojny ; War
zt. nazwy poszczególnych wojen, np.: Wojna 1939-1945 r., interwencji zbrojnych, np.: Interwencja zbrojna 1983 r. Stanów Zjednoczonych na Grenadzie, konfliktów zbrojnych, np.: Konflikt 1977- kambodżańsko-wietnamski, oraz odpowiednie tematy z określnikiem - bitwy, np.: Normandia (Francja) - bitwy, Wojna 1939-1945 r. - bitwy, lub nazwy poszczególnych bitew, np.: Bitwa 1410 r. pod Grunwaldem
Authority data
Obrona terytorium kraju (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze System obronny państwa (hasło przedmiotowe)
zob. też Działania nieregularne (wojsko) (hasło przedmiotowe) ; Obrona cywilna (hasło przedmiotowe) ; Oddziały samoobrony (hasło przedmiotowe) ; Przysposobienie wojskowe (hasło przedmiotowe) ; Schrony (hasło przedmiotowe) ; Wojna (hasło przedmiotowe) ; Wojska obrony terytorialnej (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Obrona przeciwlotnicza (hasło przedmiotowe) ; Obrona przeciwpancerna (hasło przedmiotowe) ; Obrona przed bronią masowego rażenia (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Defensive (Military science) ; Defensive (Military science) ; Civil defense
Authority data
Bezpieczeństwo publiczne (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Bezpieczeństwo (hasło przedmiotowe)
zob. też Administracja (hasło przedmiotowe) ; Antyterroryzm (hasło przedmiotowe) ; Atak terrorystyczny na Charlie Hebdo (2015) (hasło przedmiotowe) ; Atak terrorystyczny podczas maratonu w Bostonie (2013) (hasło przedmiotowe) ; Atak terrorystyczny w Paryżu (2015) (hasło przedmiotowe) ; Bezpieczne Miasto (program) (hasło przedmiotowe) ; Centra zarządzania kryzysowego (hasło przedmiotowe) ; CPTED (hasło przedmiotowe) ; Dźwiękowy system ostrzegawczy (hasło przedmiotowe) ; Godzina policyjna (hasło przedmiotowe) ; Izby wytrzeźwień (hasło przedmiotowe) ; Katastrofy (hasło przedmiotowe) ; Klęski elementarne (hasło przedmiotowe) ; Kontrterroryzm (hasło przedmiotowe) ; Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa (hasło przedmiotowe) ; Milicja (hasło przedmiotowe) ; Numery alarmowe (hasło przedmiotowe) ; Oddziały samoobrony (hasło przedmiotowe) ; Osiedla zamknięte (hasło przedmiotowe) ; Panoptyzm (hasło przedmiotowe) ; Policja (hasło przedmiotowe) ; Policja sesyjna (hasło przedmiotowe) ; Pożarnictwo (hasło przedmiotowe) ; Przestępstwo przeciw bezpieczeństwu powszechnemu (hasło przedmiotowe) ; Przestępstwo przeciw porządkowi publicznemu (hasło przedmiotowe) ; Służba bezpieczeństwa (hasło przedmiotowe) ; Straż gminna (hasło przedmiotowe) ; System powiadamiania ratunkowego (hasło przedmiotowe) ; Szeryfowie (hasło przedmiotowe) ; Terroryzm (hasło przedmiotowe) ; Znaki i barwy bezpieczeństwa (hasło przedmiotowe) ; Wypadki (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Edukacja dla bezpieczeństwa (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Bezpieczeństwo powszechne ; Porządek publiczny ; Crime prevention
Authority data
Bezpieczeństwo narodowe (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Bezpieczeństwo (hasło przedmiotowe)
zob. też Badania nad pokojem (hasło przedmiotowe) ; Centra zarządzania kryzysowego (hasło przedmiotowe) ; Dyplomacja obronna (hasło przedmiotowe) ; Edukacja dla bezpieczeństwa (hasło przedmiotowe) ; Infrastruktura krytyczna (hasło przedmiotowe) ; Kultura strategiczna (hasło przedmiotowe) ; Oddziały samoobrony (hasło przedmiotowe) ; Polityka bezpieczeństwa (hasło przedmiotowe) ; Polityka zagraniczna (hasło przedmiotowe) ; Przestępstwo polityczne (hasło przedmiotowe) ; Rezerwy strategiczne (hasło przedmiotowe) ; Siła państwa (hasło przedmiotowe) ; System obronny państwa (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Bezpieczeństwo biologiczne państwa (hasło przedmiotowe) ; Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa (hasło przedmiotowe) ; Bezpieczeństwo kulturowe państwa (hasło przedmiotowe) ; Bezpieczeństwo militarne państwa (hasło przedmiotowe) ; Bezpieczeństwo morskie państwa (hasło przedmiotowe) ; Bezpieczeństwo powietrzne państwa (hasło przedmiotowe) ; Bezpieczeństwo wodne państwa (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Bezpieczeństwo krajowe ; Bezpieczeństwo państwa ; Bezpieczeństwo państwowe ; Bezpieczeństwo zewnętrzne ; Internal security
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again