2 results
Authority data
Genom (hasło przedmiotowe)
zob. też 16S rDNA (hasło przedmiotowe) ; Bank genów (hasło przedmiotowe) ; Chromosomy (hasło przedmiotowe) ; CRISPR-Cas system (hasło przedmiotowe) ; Cytogenetyka (hasło przedmiotowe) ; Dieta genotypowa (hasło przedmiotowe) ; Fenotyp (hasło przedmiotowe) ; Genetyka (hasło przedmiotowe) ; Genomika (hasło przedmiotowe) ; Genotyp (hasło przedmiotowe) ; Integrony (hasło przedmiotowe) ; Medycyna personalizowana (hasło przedmiotowe) ; Mikrobiom (hasło przedmiotowe) ; Naprawa DNA (hasło przedmiotowe) ; NGS (genetyka) (hasło przedmiotowe) ; Ochrona zasobów genetycznych (hasło przedmiotowe) ; Polimorfizm pojedynczego nukleotydu (SNP) (hasło przedmiotowe) ; Poliploid (hasło przedmiotowe) ; Porównawcza hybrydyzacja genomowa do mikromacierzy (hasło przedmiotowe) ; Poziomy transfer genów (hasło przedmiotowe) ; Profil genetyczny (hasło przedmiotowe) ; Proteomika (hasło przedmiotowe) ; Transfekcja (hasło przedmiotowe) ; Transkrypty antysensowne (hasło przedmiotowe)
Authority data
Prawo międzynarodowe (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Prawo publiczne (hasło przedmiotowe)
zob. też Agresja (zbrojna napaść) (hasło przedmiotowe) ; Amicus curiae (hasło przedmiotowe) ; Bezpaństwowość (hasło przedmiotowe) ; Bezpieczeństwo międzynarodowe (hasło przedmiotowe) ; Dipisi (hasło przedmiotowe) ; Eksterytorialność (hasło przedmiotowe) ; Ekstradycja (hasło przedmiotowe) ; Estoppel (hasło przedmiotowe) ; Immunitety państw obcych (hasło przedmiotowe) ; Interwencja (politologia) (hasło przedmiotowe) ; Neutralność (hasło przedmiotowe) ; Ochrona zasobów genetycznych (hasło przedmiotowe) ; Odpowiedzialność za ochronę (hasło przedmiotowe) ; Odszkodowanie (hasło przedmiotowe) ; Okupacja (hasło przedmiotowe) ; Orzecznictwo międzynarodowe (hasło przedmiotowe) ; Państwa i terytoria zależne (hasło przedmiotowe) ; Plebiscyt (hasło przedmiotowe) ; Pokój (hasło przedmiotowe) ; Prawa człowieka (hasło przedmiotowe) ; Prawo krajowe a prawo międzynarodowe (hasło przedmiotowe) ; Prawo prywatne międzynarodowe (hasło przedmiotowe) ; Restytucja (prawo) (hasło przedmiotowe) ; Samostanowienie narodów (hasło przedmiotowe) ; Sankcje (prawo międzynarodowe) (hasło przedmiotowe) ; Sądownictwo międzynarodowe (hasło przedmiotowe) ; Sprawiedliwość okresu przejściowego (hasło przedmiotowe) ; Stosunki dyplomatyczne (hasło przedmiotowe) ; Sukcesja państw (hasło przedmiotowe) ; Suwerenność państwa (hasło przedmiotowe) ; Tranzyt (hasło przedmiotowe) ; Uznanie międzynarodowe (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Prawo dyplomatyczne i konsularne (hasło przedmiotowe) ; Prawo finansowe międzynarodowe (hasło przedmiotowe) ; Prawo gospodarcze międzynarodowe (hasło przedmiotowe) ; Prawo humanitarne międzynarodowe (hasło przedmiotowe) ; Prawo karne międzynarodowe (hasło przedmiotowe) ; Prawo kosmiczne (hasło przedmiotowe) ; Prawo międzynarodowe procesowe (hasło przedmiotowe) ; Prawo morza (hasło przedmiotowe) ; Prawo ochrony środowiska międzynarodowe (hasło przedmiotowe) ; Prawo traktatów (hasło przedmiotowe) ; Prawo wojenne (hasło przedmiotowe) ; Prawo wspólnotowe europejskie (hasło przedmiotowe)
zob. też Umowa międzynarodowa (hasło przedmiotowe) ; Umowa międzynarodowa (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Prawo publiczne międzynarodowe
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again