Form of Work
Książki
(6)
E-booki
(2)
IBUK Libra
(2)
Mapy
(1)
Poradniki i przewodniki
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Status
available
(5)
unknown
(2)
Branch
Wypożyczalnia - ul. Kramarska 32
(2)
Pracownia - ul. Kramarska 32
(5)
Author
Bilińska, Agnieszka
(1)
Biliński, Włodek
(1)
Bolałek, Jerzy
(1)
Celer, Julia
(1)
Grabski, Patryk
(1)
Hrynyk, Roman
(1)
Jacobson, Sandra
(1)
Jajuga, Krzysztof
(1)
Kalicka, Ewa
(1)
Kasprzak, Krzysztof
(1)
Kurczewski, Rafał
(1)
Nowak-Soliński, Zygmunt
(1)
Olaczek, Romuald
(1)
Pajewski, Zbigniew
(1)
Rapacz, Andrzej
(1)
Walesiak, Marek
(1)
Wartecki, Andrzej
(1)
Zawartka, Jerzy
(1)
Year
2010 - 2019
(7)
2000 - 2009
(2)
Time Period of Creation
2001-
(3)
Country
Poland
(9)
Language
Polish
(9)
English
(1)
Subject
Obszary chronione
(7)
Bilans wodny
(1)
Edukacja ekologiczna
(1)
Ekoturystyka
(1)
Fauna
(1)
Klimat
(1)
Las
(1)
Lista Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO
(1)
Morfometria
(1)
Parki krajobrazowe
(1)
Rezerwaty i parki narodowe
(1)
Skład chemiczny substancji
(1)
Trofia wód
(1)
Woda morska
(1)
Zalewy (geografia)
(1)
Zanieczyszczenia chemiczne środowiska
(1)
Zawiesiny
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych (Szczecin ; obszar)
(1)
Szczecin (woj. zachodniopomorskie ; okolice)
(1)
Wielkopolskie, województwo
(1)
Województwo małopolskie (1999- )
(1)
Genre/Form
Przewodnik turystyczny
(2)
Wydawnictwa popularne
(2)
Mapa turystyczna
(1)
Monografia
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Przewodniki turystyczne
(1)
Domain
Geografia i nauki o Ziemi
(2)
Podróże i turystyka
(2)
Biologia
(1)
Chemia
(1)
Edukacja i pedagogika
(1)
Ochrona środowiska
(1)
17 results Filter
Book
In basket
(Prawdziwa Polska)
Brak informacji o dostępności: Wypożyczalnia - ul. Kramarska 32 : sygn. 150743;
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia - ul. Kramarska 32
No availability information: sygn. 150743
No cover
Book
In basket
Pracownia - ul. Kramarska 32: można wypożyczyć sygn. PRAC.KRAJOZN.; Zarezerwuj egzemplarz (1 egz.)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Pracownia - ul. Kramarska 32
There are copies available to loan: sygn. PRAC.KRAJOZN. (1 egz.)
No cover
Map
In basket
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Pracownia - ul. Kramarska 32
There are copies available to loan: sygn. PRAC.KRAJOZN. (1 egz.)
Book
In basket
Brak informacji o dostępności: Pracownia - ul. Kramarska 32 : sygn. PRAC.KRAJOZN.;
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Pracownia - ul. Kramarska 32
No availability information: sygn. PRAC.KRAJOZN.
Book
In basket
Parki narodowe i krajobrazowe w Polsce / Patryk Grabski [et al.]. - Wyd. 1. - Warszawa : Carta Blanca, 2008. - 400 s. : il., mapy ; 24 cm.
(NAWIGATOR TURYSTYCZNY)
Pracownia - ul. Kramarska 32: można wypożyczyć sygn. PRAC.KRAJOZN./KP; Zarezerwuj egzemplarz (1 egz.)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Pracownia - ul. Kramarska 32
There are copies available to loan: sygn. PRAC.KRAJOZN./KP (1 egz.)
Authority data
Obszary chronione (hasło przedmiotowe)
zob. też Dyplom Europejski dla Obszarów Chronionych (hasło przedmiotowe) ; Ochrona przyrody (hasło przedmiotowe) ; Ogrody siedliskowe (hasło przedmiotowe) ; Ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Geoparki (hasło przedmiotowe) ; Morskie Obszary Chronione (hasło przedmiotowe) ; NATURA 2000 (hasło przedmiotowe) ; Obszary chronionego krajobrazu (hasło przedmiotowe) ; Obszar specjalnej ochrony ptaków (OSO) (hasło przedmiotowe) ; Ostoje przyrody (hasło przedmiotowe) ; Otulina (ochrona przyrody) (hasło przedmiotowe) ; Parki krajobrazowe (hasło przedmiotowe) ; Parki narodowe (hasło przedmiotowe) ; Pomniki przyrody (hasło przedmiotowe) ; Remizy dla zwierząt (hasło przedmiotowe) ; Rezerwaty biosfery (hasło przedmiotowe) ; Rezerwaty przyrody (hasło przedmiotowe) ; Użytki ekologiczne (hasło przedmiotowe) ; Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Tereny chronione ; Protected areas
zt. odpowiednie tematy z określnikiem - obszary chronione, np.: Podlaskie, województwo - obszary chronione
Book
In basket
Skarby UNESCO w Polsce / [Roman Hrynyk]. - Wyd. 1. - Warszawa : Carta Blanca, 2010. - 96 s. : il. ; 29 cm.
Pracownia - ul. Kramarska 32: można wypożyczyć sygn. PRAC.KRAJOZN.; Zarezerwuj egzemplarz (1 egz.)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Pracownia - ul. Kramarska 32
There are copies available to loan: sygn. PRAC.KRAJOZN. (1 egz.)
Authority data
Parki krajobrazowe (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Obszary chronione (hasło przedmiotowe)
zob. też Ochrona krajobrazu (hasło przedmiotowe) ; Otulina (ochrona przyrody) (hasło przedmiotowe)
zob. też Brodnicki Park Krajobrazowy (obszar) (hasło przedmiotowe) ; Drawski Park Krajobrazowy (hasło przedmiotowe) ; Iński Park Krajobrazowy (obszar) (hasło przedmiotowe) ; Park Krajobrazowy Beskidu Małego (obszar) (hasło przedmiotowe) ; Park Krajobrazowy Promno (hasło przedmiotowe) ; Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka (obszar) (hasło przedmiotowe) ; Park Krajobrazowy "Ujście Warty" (obszar) (hasło przedmiotowe) ; Przemęcki Park Krajobrazowy (obszar) (hasło przedmiotowe) ; Rogaliński Park Krajobrazowy (obszar) (hasło przedmiotowe) ; Sierakowski Park Krajobrazowy (obszar) (hasło przedmiotowe) ; Suchedniowsko-Oblęgorski Park Krajobrazowy (hasło przedmiotowe) ; Szczeciński Park Krajobrazowy "Puszcza Bukowa" (hasło przedmiotowe) ; Wiśnicko-Lipnicki Park Krajobrazowy (hasło przedmiotowe) ; Zespół Nadwiślańskich Parków Krajobrazowych (obszar) (hasło przedmiotowe) ; Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego (obszar) (hasło przedmiotowe) ; Żywiecki Park Krajobrazowy (obszar) (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Zespoły parków krajobrazowych ; Landscape Parks
Authority data
Ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne (hasło przedmiotowe)
zob. też Obszary chronione (hasło przedmiotowe) ; Turystyka przyrodnicza (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Ścieżki dydaktyczno-przyrodnicze ; Ścieżki historyczno-przyrodnicze ; Ścieżki przyrodniczo-krajobrazowe
Book
In basket
Zalew Wiślany / redakcja naukowa Jerzy Bolałek. - Warszawa : PWN, copyright 2018. - 486 stron : ilustracje, faksymilia, fotografie, mapy, wykresy ; 25 cm.
Wypożyczalnia - ul. Kramarska 32: można wypożyczyć sygn. 174481; Zarezerwuj egzemplarz (1 egz.)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia - ul. Kramarska 32
There are copies available to loan: sygn. 174481 (1 egz.)
Authority data
Ochrona zwierząt (hasło przedmiotowe)
zob. też Bezpańskie zwierzęta (hasło przedmiotowe) ; Dobrostan zwierząt (hasło przedmiotowe) ; Obszar specjalnej ochrony ptaków (OSO) (hasło przedmiotowe) ; Przejścia dla zwierząt (hasło przedmiotowe) ; Remizy dla zwierząt (hasło przedmiotowe) ; Restytucja gatunku (hasło przedmiotowe) ; Zwierzęta chronione (hasło przedmiotowe)
Authority data
Ochrona przyrody (hasło przedmiotowe)
zob. też Liga Ochrony Przyrody (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Ochrona środowiska (hasło przedmiotowe)
zob. też Dziedzictwo geologiczne (hasło przedmiotowe) ; Gatunek chroniony (hasło przedmiotowe) ; Gatunek zagrożony (hasło przedmiotowe) ; Genetyka konserwatorska (hasło przedmiotowe) ; Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (1973) (hasło przedmiotowe) ; Lista Światowego Dziedzictwa UNESCO (hasło przedmiotowe) ; Obszary chronione (hasło przedmiotowe) ; Przyroda (hasło przedmiotowe) ; Siedlisko przyrodnicze (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Pomniki przyrody (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Przyroda - ochrona
E-book
In basket
Współczesna gospodarka turystyczna rozwija się dynamicznie jako konsekwencja stałego rozwoju ruchu turystycznego w wymiarze zarówno regionalnym, krajowym, jak i światowym. Można mówić o wyraźnej zależności między obu kategoriami. Implikacją rozwoju nowych rodzajów ruchu turystycznego jest wzrost liczby podmiotów gospodarki działających na rynku turystycznym, ich dywersyfikacja, nasilająca się konkurencja, a także rozwój różnych form współpracy usługodawców, jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji zainteresowanych wspieraniem rozwoju turystyki. Efektami tego rozwoju są zmiany dokonujące się w zagospodarowaniu obszarów recepcji ruchu turystycznego, w ofercie proponowanej przez przedsiębiorstwa turystyczne (dotyczy to miejscowości i regionów), w formach i sposobach docierania z produktem do turystów, a także budowanie więzi usługodawców z klientami. Gospodarka turystyczna jest zatem dynamicznie rozwijającym się sektorem, który reaguje na zmiany zachodzące po stronie popytowej rynku turystycznego, a przez swój rozwój pozytywnie wpływa na sektory bardziej lub mniej z nią związane. W tym sensie jest ona fenomenem rozwiniętych i rozwijających się społeczeństw i istotnie oddziałuje na życie społeczno-gospodarcze obszarów recepcji oraz na przestrzeń, w której przebiegają procesy produkcji i świadczenia usług, udostępniania dóbr wolnych, naturalnych, podziału i konsumpcji turystycznej. Problematyka rozwoju gospodarki turystycznej jest bardzo obszerna ze względu na zakres działalności jej podmiotów, jej ścisły związek z przestrzenią, w której przebiegają realne procesy wytwarzania i konsumpcji dóbr i usług turystycznych, konsekwencje funkcjonowania podmiotów gospodarki turystycznej dla miejscowości i regionów recepcji. Mając to na uwadze, w przygotowanej publikacji przedstawiono opracowania podejmujące tylko niektóre zagadnienia związane z funkcjonowaniem gospodarki turystycznej w regionie. Jak już wspomniano, czynnikiem stymulującym rozwój gospodarki turystycznej jest ruch turystyczny, który wywiera także zasadniczy wpływ na rozwój funkcji turystycznej na obszarach mających odpowiedni potencjał turystyczny. W niniejszej książce prezentowane są opracowania podejmujące zatem tematykę funkcji turystycznej w polskich makroregionach, rozwoju lokalnego i turystyki, rozwoju zrównoważonego turystyki czy też wykorzystania potencjału turystycznego wybranych obszarów do rozwoju nowych form turystyki.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
Ta pozycja jest dostępna przez Internet. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
E-book
In basket
W dniach 8-10 września 2014 roku w Hotelu Aurora w Międzyzdrojach odbyła się XXIII Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS (XXVIII Konferencja Taksonomiczna) nt. Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania, zorganizowana przez Sekcję Klasyfikacji i Analizy Danych Polskiego Towarzystwa Statystycznego oraz Instytut Ekonometrii i Statystyki i Katedrę Ubezpieczeń i Rynków Kapitałowych Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. W trakcie dwóch sesji plenarnych oraz piętnastu sesji równoległych wygłoszono 63 referaty poświęcone aspektom teoretycznym i aplikacyjnym zagadnień klasyfikacji i analizy danych. Odbyła się również sesja plakatowa, na której zaprezentowano 21 plakatów. Teksty 35 recenzowanych artykułów naukowych stanowią zawartość prezentowanej publikacji z serii Taksonomia nr 25. Artykuł historyczny pt. „25 lat SKAD” oraz teksty 33 recenzowanych artykułów naukowych znajdują się w Taksonomii nr 24. Krzysztof Jajuga, Marek Walesiak
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
Ta pozycja jest dostępna przez Internet. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Authority data
Góry Świętokrzyskie (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Dolina Wilkowska (hasło przedmiotowe) ; Łysa Góra (Góry Świętokrzyskie) (hasło przedmiotowe) ; Łysica (Góry Świętokrzyskie) (hasło przedmiotowe) ; Łysogóry (hasło przedmiotowe) ; Pasmo Dymińskie (hasło przedmiotowe) ; Raj (jaskinia) (hasło przedmiotowe)
zob. też Staropolski Okręg Przemysłowy (hasło przedmiotowe) ; Świętokrzyski Park Narodowy (hasło przedmiotowe) ; Wzgórza Chęcińsko-Kieleckie (obszar chroniony) (hasło przedmiotowe) ; Zespół Parków Krajobrazowych Gór Świętokrzyskich (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Świętokrzyskie, Góry
Authority data
Morza (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Ekosystemy wodne (hasło przedmiotowe)
zob. też Altimetria satelitarna (hasło przedmiotowe) ; Boja (hasło przedmiotowe) ; Brzegi morskie (hasło przedmiotowe) ; Cieśniny morskie (hasło przedmiotowe) ; Dno oceaniczne (hasło przedmiotowe) ; Fale morskie (hasło przedmiotowe) ; Gospodarka morska (hasło przedmiotowe) ; Hydrografia (hasło przedmiotowe) ; Kartografia morska (hasło przedmiotowe) ; Marynistyka (hasło przedmiotowe) ; Morskie Obszary Chronione (hasło przedmiotowe) ; Morskie planowanie przestrzenne (MSP) (hasło przedmiotowe) ; Muzea morskie i rzeczne (hasło przedmiotowe) ; Oceanologia (hasło przedmiotowe) ; Paleotetyda (hasło przedmiotowe) ; Poziom morza (hasło przedmiotowe) ; Prawo morskie (hasło przedmiotowe) ; Prawo morza (hasło przedmiotowe) ; Prądy morskie (hasło przedmiotowe) ; Szelf (hasło przedmiotowe) ; Święto Morza (hasło przedmiotowe) ; Upwelling (hasło przedmiotowe) ; Woda morska (hasło przedmiotowe) ; Wojna morska (hasło przedmiotowe) ; Wyspa (hasło przedmiotowe) ; Zakwit wody (hasło przedmiotowe) ; Zalewy (geografia) (hasło przedmiotowe) ; Zasolenie (hasło przedmiotowe) ; Zatoki (geografia) (hasło przedmiotowe) ; Zlewiska (hasło przedmiotowe) ; Zwierzęta morskie (hasło przedmiotowe) ; Żegluga (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Strefa przyległa (hasło przedmiotowe) ; Wody terytorialne (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Oceany
Authority data
Ptaki (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Kręgowce (hasło przedmiotowe)
zob. też Bursa Fabrycjusza (hasło przedmiotowe) ; Domki dla ptaków (hasło przedmiotowe) ; Głosy ptaków (hasło przedmiotowe) ; Gniazda (zoologia) (hasło przedmiotowe) ; Inkubacja jaj (hasło przedmiotowe) ; Jajka (hasło przedmiotowe) ; Latanie (hasło przedmiotowe) ; Łuski (zoologia) (hasło przedmiotowe) ; Obszar specjalnej ochrony ptaków (OSO) (hasło przedmiotowe) ; Oologia (hasło przedmiotowe) ; Ornitochoria (hasło przedmiotowe) ; Ornitologia (hasło przedmiotowe) ; Ptasie odchody (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Bocianowe (hasło przedmiotowe) ; Czaple (hasło przedmiotowe) ; Czepigi (hasło przedmiotowe) ; Derkacz (hasło przedmiotowe) ; Dodo (hasło przedmiotowe) ; Drób (hasło przedmiotowe) ; Dzięcioły (hasło przedmiotowe) ; Dzioborożce (hasło przedmiotowe) ; Dziuplaki (hasło przedmiotowe) ; Emu (ptak) (hasło przedmiotowe) ; Flamingi (hasło przedmiotowe) ; Gołębie (hasło przedmiotowe) ; Hubara arabska (hasło przedmiotowe) ; Jerzykowate (hasło przedmiotowe) ; Kamusznik (hasło przedmiotowe) ; Kiwi (ptak) (hasło przedmiotowe) ; Kraskowe (hasło przedmiotowe) ; Kukułkowate (hasło przedmiotowe) ; Kuraki (hasło przedmiotowe) ; Kusaki (ptaki) (hasło przedmiotowe) ; Lelek (hasło przedmiotowe) ; Łabędzie (hasło przedmiotowe) ; Orły (hasło przedmiotowe) ; Pampasówka szarolica (hasło przedmiotowe) ; Papugi (hasło przedmiotowe) ; Ptaki chronione (hasło przedmiotowe) ; Ptaki drapieżne (hasło przedmiotowe) ; Ptaki łowne (hasło przedmiotowe) ; Ptaki ozdobne (hasło przedmiotowe) ; Ptaki wodne (hasło przedmiotowe) ; Strusie (hasło przedmiotowe) ; Trogony (hasło przedmiotowe) ; Tukany (hasło przedmiotowe) ; Turakowate (hasło przedmiotowe) ; Turkawka zwyczajna (hasło przedmiotowe) ; Wróblowe (hasło przedmiotowe) ; Zimorodek (hasło przedmiotowe) ; Żołny (hasło przedmiotowe) ; Żurawie (hasło przedmiotowe)
zob. też Muzyka na głosy ptaków i orkiestrę (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Aves ; Awifauna ; Ornitofauna
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again