3 results
Authority data
Kultura (hasło przedmiotowe)
zob. też Antropologia społeczna (hasło przedmiotowe) ; Archeologia (hasło przedmiotowe) ; Bezpieczeństwo kulturowe państwa (hasło przedmiotowe) ; Cywilizacja (hasło przedmiotowe) ; Dostęp do kultury (hasło przedmiotowe) ; Dziedzictwo kulturowe (hasło przedmiotowe) ; Ekspresja emocji (hasło przedmiotowe) ; Eskapizm (hasło przedmiotowe) ; Filozofia kultury (hasło przedmiotowe) ; Folklor (hasło przedmiotowe) ; Fundusz Wymiany Kulturalnej (hasło przedmiotowe) ; Inkulturacja religijna (hasło przedmiotowe) ; Instytucje kultury (hasło przedmiotowe) ; Kapitał kulturowy (hasło przedmiotowe) ; Kompetencje kulturowe (hasło przedmiotowe) ; Komunikacja międzykulturowa (hasło przedmiotowe) ; Konkursy (hasło przedmiotowe) ; Kradzież dóbr kultury (hasło przedmiotowe) ; Krajobraz kulturowy (hasło przedmiotowe) ; Kryzys kultury (hasło przedmiotowe) ; Kultura strategiczna (hasło przedmiotowe) ; Kulturoznawstwo (hasło przedmiotowe) ; Imprezy kulturalne (hasło przedmiotowe) ; Mecenat (hasło przedmiotowe) ; Modernizm (hasło przedmiotowe) ; Nagrody kulturalne (hasło przedmiotowe) ; Narodowa Strategia Rozwoju Kultury 2004-2013 (hasło przedmiotowe) ; Obrzędy (hasło przedmiotowe) ; Obyczaje i zwyczaje (hasło przedmiotowe) ; Organizacje kulturalne (hasło przedmiotowe) ; Organizacje literackie (hasło przedmiotowe) ; Pedagogika kultury (hasło przedmiotowe) ; Polityka kulturalna (hasło przedmiotowe) ; Profanum (hasło przedmiotowe) ; Promocja kultury (hasło przedmiotowe) ; Program Rozwoju Kultury w Krakowie do roku 2030 (hasło przedmiotowe) ; Przemysły kreatywne (hasło przedmiotowe) ; Regionalizm (hasło przedmiotowe) ; Religia (hasło przedmiotowe) ; Salon literacko-artystyczny (hasło przedmiotowe) ; Społeczeństwo (hasło przedmiotowe) ; Szok kulturowy (hasło przedmiotowe) ; Tradycja (hasło przedmiotowe) ; Turystyka kulturowa (hasło przedmiotowe) ; Wiedza (hasło przedmiotowe) ; Wielokulturowość (hasło przedmiotowe) ; Życie codzienne (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Cyberkultura (hasło przedmiotowe) ; Kanon kultury (hasło przedmiotowe) ; Kontrkultura (hasło przedmiotowe) ; Kultura archeologiczna (hasło przedmiotowe) ; Kultura audiowizualna (hasło przedmiotowe) ; Kultura buddyjska (hasło przedmiotowe) ; Kultura chłopska (hasło przedmiotowe) ; Kultura chrześcijańska (hasło przedmiotowe) ; Kultura czytania i pisania (hasło przedmiotowe) ; Kultura dworska (hasło przedmiotowe) ; Kultura fizyczna (hasło przedmiotowe) ; Kultura islamu (hasło przedmiotowe) ; Kultura informacyjna (hasło przedmiotowe) ; Kultura książki (hasło przedmiotowe) ; Kultura masowa (hasło przedmiotowe) ; Kultura materialna (hasło przedmiotowe) ; Kultura niematerialna (hasło przedmiotowe) ; Kultura organizacyjna (hasło przedmiotowe) ; Kultura prefiguratywna (hasło przedmiotowe) ; Kultura popularna (hasło przedmiotowe) ; Kultura pracy (hasło przedmiotowe) ; Kultura socjalistyczna (hasło przedmiotowe) ; Kultura wiedzy (hasło przedmiotowe) ; Nauka (hasło przedmiotowe) ; Oświata (hasło przedmiotowe) ; Subkultura (hasło przedmiotowe) ; Sztuka (hasło przedmiotowe) ; Życie kulturalne (hasło przedmiotowe) ; Kultura oralna (hasło przedmiotowe)
zob. też Dedykacje (hasło przedmiotowe) ; Książki (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Literatura (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Culture ; Culture
zt. odpowiednie tematy z określnikiem - kultura, np.: Robotnicy - kultura, Polska - kultura, Żydzi - kultura, Polacy za granicą - kultura
Authority data
Ochrona dziedzictwa kulturowego (hasło przedmiotowe)
zob. też Dziedzictwo kulturowe (hasło przedmiotowe) ; Konwencja w sprawie Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego (2003) (hasło przedmiotowe) ; Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego (1972) (hasło przedmiotowe) ; Nagroda Lednickiego Orła Piastowskiego (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Ochrona krajobrazu kulturowego (hasło przedmiotowe) ; Ochrona zabytków (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Ochrona dóbr kultury
Authority data
Konkursy i festiwale (hasło przedmiotowe)
zob. też Imprezy (hasło przedmiotowe) ; Laureaci (hasło przedmiotowe) ; Nagrody (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Konkursy architektoniczne (hasło przedmiotowe) ; Konkursy gospodarcze (hasło przedmiotowe) ; Konkursy i festiwale folklorystyczne (hasło przedmiotowe) ; Konkursy i festiwale kulturalne (hasło przedmiotowe) ; Konkursy i festiwale naukowe (hasło przedmiotowe) ; Konkursy na stanowiska kierownicze (hasło przedmiotowe) ; Konkursy piękności (hasło przedmiotowe) ; Konkursy studenckie (hasło przedmiotowe) ; Konkursy szkolne (hasło przedmiotowe) ; Konkursy wiedzy (hasło przedmiotowe) ; Olimpiady szkolne (hasło przedmiotowe) ; Przetarg publiczny (hasło przedmiotowe) ; Zawody sportowe (hasło przedmiotowe) ; Teleturnieje (hasło przedmiotowe)
zob. też Dyplomy (hasło przedmiotowe) ; Regulamin (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Konkursy
zt. odpowiednie tematy z określnikiem - konkursy, np.: Budownictwo wiejskie - konkursy, lub - konkursy i festiwale, np.: Film - konkursy i festiwale, Poezja polska - konkursy i festiwale
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again