3 results
Authority data
Środki masowego przekazu (hasło przedmiotowe)
zob. też Analiza treści i zawartości mediów (hasło przedmiotowe) ; Biały wywiad (hasło przedmiotowe) ; Celebryci (hasło przedmiotowe) ; Cenzura (hasło przedmiotowe) ; Dziennikarstwo (hasło przedmiotowe) ; Edukacja medialna (hasło przedmiotowe) ; Gatunki medialne (hasło przedmiotowe) ; Infotainment (hasło przedmiotowe) ; Internet (hasło przedmiotowe) ; Komunikacja polityczna (hasło przedmiotowe) ; Komunikacja społeczna (hasło przedmiotowe) ; Kompetencje medialne (hasło przedmiotowe) ; Konferencja prasowa (hasło przedmiotowe) ; Konwergencja mediów (hasło przedmiotowe) ; Kultura audiowizualna (hasło przedmiotowe) ; Kultura masowa (hasło przedmiotowe) ; Mediolingwistyka (hasło przedmiotowe) ; Opinia publiczna (hasło przedmiotowe) ; Postprawda (hasło przedmiotowe) ; Prawo do prywatności (hasło przedmiotowe) ; Prawo prasowe (hasło przedmiotowe) ; Pornografia śmierci (hasło przedmiotowe) ; Propaganda (hasło przedmiotowe) ; Psychologia mediów (hasło przedmiotowe) ; Seksualizacja (hasło przedmiotowe) ; Sensacja (hasło przedmiotowe) ; Wizerunek medialny (hasło przedmiotowe) ; Wolność mediów (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Media społecznościowe (hasło przedmiotowe) ; Prasa (wydawnictwa) (hasło przedmiotowe) ; Radiofonia (hasło przedmiotowe) ; Telewizja (hasło przedmiotowe) ; Regionalne środki masowego przekazu (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Film (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Mass media ; Media masowe ; Środki komunikowania masowego ; Środki masowego komunikowania ; Środki masowej informacji i propagandy
zt. odpowiednie tematy z określnikiem - media, np.: Kielce (woj. świętokrzyskie) - media, Polacy za granicą - media, Mniejszości narodowe - media, Niezależne Zrzeszenie Studentów - media lub z określnikem - w mediach, np.: Sikorski, Władysław (1881-1943) - w mediach, Stan wojenny 1981-1983 r. w Polsce - w mediach, Niemcy - w mediach
Authority data
Analiza dyskursu (hasło przedmiotowe)
zob. też Dyskurs (językoznawstwo) (hasło przedmiotowe) ; Analiza konwersacyjna (hasło przedmiotowe) ; Lingwistyka tekstu (hasło przedmiotowe) ; Mediolingwistyka (hasło przedmiotowe) ; Pragmatyka lingwistyczna (hasło przedmiotowe) ; Stylistyka (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Językoznawstwo (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Krytyczna analiza dyskursu ; Badania nad dyskursem ; Studia nad dyskursem ; Gramatyka dyskursu
Authority data
Językoznawstwo (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Filologia (hasło przedmiotowe)
zob. też Biografia językowa (hasło przedmiotowe) ; Filozofia języka (hasło przedmiotowe) ; Ikoniczność (językoznawstwo) (hasło przedmiotowe) ; Język (hasło przedmiotowe) ; Językoznawcy (hasło przedmiotowe) ; Kategoryzacja (językoznawstwo) (hasło przedmiotowe) ; Korpus językowy (hasło przedmiotowe) ; MLA International Bibliography (hasło przedmiotowe) ; Norma językowa (hasło przedmiotowe) ; Poradnictwo językowe (hasło przedmiotowe) ; Poradnie językowe (hasło przedmiotowe) ; Teoria przekładu (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Aksjologia lingwistyczna (hasło przedmiotowe) ; Analiza dyskursu (hasło przedmiotowe) ; Dialektologia (hasło przedmiotowe) ; Etnolingwistyka (hasło przedmiotowe) ; Etymologia (hasło przedmiotowe) ; Eurolingwistyka (hasło przedmiotowe) ; Fonetyka (hasło przedmiotowe) ; Fonologia (hasło przedmiotowe) ; Geografia językowa (hasło przedmiotowe) ; Grafemika (hasło przedmiotowe) ; Gramatyka (hasło przedmiotowe) ; Gramatykalizacja (hasło przedmiotowe) ; Językowy obraz świata (hasło przedmiotowe) ; Językoznawstwo funkcjonalne (hasło przedmiotowe) ; Językoznawstwo diachroniczne (hasło przedmiotowe) ; Językoznawstwo kognitywne (hasło przedmiotowe) ; Językoznawstwo kryminalistyczne (hasło przedmiotowe) ; Językoznawstwo matematyczne (hasło przedmiotowe) ; Językoznawstwo normatywne (hasło przedmiotowe) ; Językoznawstwo porównawcze (hasło przedmiotowe) ; Leksykologia (hasło przedmiotowe) ; Lingwistyka komputerowa (hasło przedmiotowe) ; Lingwistyka tekstu (hasło przedmiotowe) ; Mediolingwistyka (hasło przedmiotowe) ; Neurolingwistyka (hasło przedmiotowe) ; Panchronia (hasło przedmiotowe) ; Pragmatyka lingwistyczna (hasło przedmiotowe) ; Psycholingwistyka (hasło przedmiotowe) ; Semantyka lingwistyczna (hasło przedmiotowe) ; Socjolingwistyka (hasło przedmiotowe) ; Stylistyka (hasło przedmiotowe) ; Typologia języków (hasło przedmiotowe)
zob. też Nagranie terenowe (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Lingwistyka
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again