3 results
Authority data
Konkurencja (hasło przedmiotowe)
zob. też Alians strategiczny (ekonomia) (hasło przedmiotowe) ; Benchmarking (hasło przedmiotowe) ; Ekonomia (hasło przedmiotowe) ; Kartel (ekonomia) (hasło przedmiotowe) ; Kooperencja (hasło przedmiotowe) ; Monopol (hasło przedmiotowe) ; Rynek (hasło przedmiotowe) ; Trust (ekonomia) (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Konkurencja podatkowa (hasło przedmiotowe) ; Nieuczciwa konkurencja (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Competition
Authority data
Zarządzanie strategiczne (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Zarządzanie (hasło przedmiotowe)
zob. też Analiza strategiczna (hasło przedmiotowe) ; Biznesplan (hasło przedmiotowe) ; Bliskość organizacyjna (hasło przedmiotowe) ; Doradztwo strategiczne (hasło przedmiotowe) ; Dywestycje (hasło przedmiotowe) ; Kompleksowa karta wyników (hasło przedmiotowe) ; Kooperencja (hasło przedmiotowe) ; Metoda scenariuszowa (hasło przedmiotowe) ; Model biznesowy (hasło przedmiotowe) ; Nisza rynkowa (hasło przedmiotowe) ; Offshoring (hasło przedmiotowe) ; Raportowanie zintegrowane (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Marketing strategiczny (hasło przedmiotowe) ; Planowanie strategiczne (hasło przedmiotowe)
Authority data
Współdziałanie (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Interakcje społeczne (hasło przedmiotowe)
zob. też Community policing (hasło przedmiotowe) ; Global governance (hasło przedmiotowe) ; Grupy zakupowe (hasło przedmiotowe) ; Kapitał społeczny (hasło przedmiotowe) ; Kooperencja (hasło przedmiotowe) ; Koszty transakcyjne (hasło przedmiotowe) ; Open innovation (hasło przedmiotowe) ; PI-PWP CouveusePL (hasło przedmiotowe) ; Praca zespołowa (hasło przedmiotowe) ; Prakseologia (hasło przedmiotowe) ; Relacje biznesowe (hasło przedmiotowe) ; Sieci innowacji (hasło przedmiotowe) ; Sieć biblioteczna (hasło przedmiotowe) ; Solidarność (postawa) (hasło przedmiotowe) ; Subsydiarność (hasło przedmiotowe) ; Zarządzanie partycypacyjne (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Partnerstwo lokalne (hasło przedmiotowe) ; Międzynarodowa współpraca badawcza (hasło przedmiotowe) ; Współpraca gospodarcza (hasło przedmiotowe) ; Współpraca kulturalna (hasło przedmiotowe) ; Współpraca międzykulturowa (hasło przedmiotowe) ; Współpraca naukowo-techniczna (hasło przedmiotowe) ; Współpraca prawna (hasło przedmiotowe) ; Współpraca transgraniczna (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Współpraca
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again