2 results
Authority data
Handel (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Gospodarka (hasło przedmiotowe) ; Obrót towarowy (hasło przedmiotowe)
zob. też Analiza Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP) (hasło przedmiotowe) ; Grupy zakupowe (hasło przedmiotowe) ; Kredyt handlowy (hasło przedmiotowe) ; Kupcy (hasło przedmiotowe) ; Magazyn (hasło przedmiotowe) ; Maklerstwo (hasło przedmiotowe) ; Marże handlowe (hasło przedmiotowe) ; NAVO Sprzedaż (hasło przedmiotowe) ; Normy ISO 22000 (hasło przedmiotowe) ; Przedsiębiorstwo handlowe (hasło przedmiotowe) ; Przedsiębiorstwo spedycyjne (hasło przedmiotowe) ; Reklama (hasło przedmiotowe) ; Rynek (hasło przedmiotowe) ; Ryzyko handlowe (hasło przedmiotowe) ; Shopper (hasło przedmiotowe) ; Smart shopping (hasło przedmiotowe) ; Szlaki handlowe (hasło przedmiotowe) ; Targi i wystawy (hasło przedmiotowe) ; Techniki sprzedaży (hasło przedmiotowe) ; Towaroznawstwo (hasło przedmiotowe) ; Turystyka zakupowa (hasło przedmiotowe) ; Umowa kupna i sprzedaży (hasło przedmiotowe) ; Wycofanie produktu z rynku (hasło przedmiotowe) ; Zakupy (hasło przedmiotowe) ; Zakupoholizm (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Czarny rynek (hasło przedmiotowe) ; Handel agencyjny (hasło przedmiotowe) ; Handel detaliczny (hasło przedmiotowe) ; Handel dziełami sztuki (hasło przedmiotowe) ; Handel hurtowy (hasło przedmiotowe) ; Handel ludźmi (hasło przedmiotowe) ; Handel międzynarodowy (hasło przedmiotowe) ; Handel narkotykami (hasło przedmiotowe) ; Handel prywatny (hasło przedmiotowe) ; Handel ratalny (hasło przedmiotowe) ; Handel spółdzielczy (hasło przedmiotowe) ; Handel uliczny (hasło przedmiotowe) ; Handel wymienny (hasło przedmiotowe) ; Handel zagraniczny (hasło przedmiotowe) ; Księgarstwo (hasło przedmiotowe)
zob. też Katalog handlowy (hasło przedmiotowe) ; Korespondencja handlowa (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Handel wewnętrzny
zt. odpowiednie tematy z określnikiem - handel, np.: Owoce - handel, lub tematy geograficzne z określnikiem - handel i usługi, np.: Gdańsk (woj. pomorskie) - handel i usługi
Authority data
Współdziałanie (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Interakcje społeczne (hasło przedmiotowe)
zob. też Community policing (hasło przedmiotowe) ; Global governance (hasło przedmiotowe) ; Grupy zakupowe (hasło przedmiotowe) ; Kapitał społeczny (hasło przedmiotowe) ; Kooperencja (hasło przedmiotowe) ; Koszty transakcyjne (hasło przedmiotowe) ; Open innovation (hasło przedmiotowe) ; PI-PWP CouveusePL (hasło przedmiotowe) ; Praca zespołowa (hasło przedmiotowe) ; Prakseologia (hasło przedmiotowe) ; Relacje biznesowe (hasło przedmiotowe) ; Sieci innowacji (hasło przedmiotowe) ; Sieć biblioteczna (hasło przedmiotowe) ; Solidarność (postawa) (hasło przedmiotowe) ; Subsydiarność (hasło przedmiotowe) ; Zarządzanie partycypacyjne (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Partnerstwo lokalne (hasło przedmiotowe) ; Międzynarodowa współpraca badawcza (hasło przedmiotowe) ; Współpraca gospodarcza (hasło przedmiotowe) ; Współpraca kulturalna (hasło przedmiotowe) ; Współpraca międzykulturowa (hasło przedmiotowe) ; Współpraca naukowo-techniczna (hasło przedmiotowe) ; Współpraca prawna (hasło przedmiotowe) ; Współpraca transgraniczna (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Współpraca
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again