2 results
Authority data
Technika (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Nauka (hasło przedmiotowe)
zob. też Awaria techniczna (hasło przedmiotowe) ; BazTech (hasło przedmiotowe) ; Biblioteki techniczne (hasło przedmiotowe) ; Budowa i konstrukcje (hasło przedmiotowe) ; Cywilizacja (hasło przedmiotowe) ; Diagnostyka techniczna (hasło przedmiotowe) ; Dokumentacja techniczna (hasło przedmiotowe) ; Dozór techniczny (hasło przedmiotowe) ; Filozofia techniki (hasło przedmiotowe) ; Konstrukcje (hasło przedmiotowe) ; Majsterkowanie (hasło przedmiotowe) ; Muzea techniki (hasło przedmiotowe) ; Norma (technika) (hasło przedmiotowe) ; Obsługa i eksploatacja (hasło przedmiotowe) ; Oświetlenie (hasło przedmiotowe) ; Pesymizm defensywny (hasło przedmiotowe) ; Postęp techniczny (hasło przedmiotowe) ; Projektowanie (hasło przedmiotowe) ; Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej (baza danych) (hasło przedmiotowe) ; Remont (hasło przedmiotowe) ; Socjologia techniki (hasło przedmiotowe) ; SyNaT (hasło przedmiotowe) ; Technika (przedmiot szkolny) (hasło przedmiotowe) ; Transfer technologii (hasło przedmiotowe) ; Współpraca naukowo-techniczna (hasło przedmiotowe) ; Zainteresowania techniczne (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Akustyka (hasło przedmiotowe) ; Automatyka (hasło przedmiotowe) ; Budownictwo (hasło przedmiotowe) ; Cybernetyka techniczna (hasło przedmiotowe) ; Elektronika (hasło przedmiotowe) ; Elektrotechnika (hasło przedmiotowe) ; Fotonika (hasło przedmiotowe) ; Informatyka (hasło przedmiotowe) ; Inżynieria bezpieczeństwa (hasło przedmiotowe) ; Inżynieria leśna (hasło przedmiotowe) ; Inżynieria środowiska (hasło przedmiotowe) ; Inżynieria wojskowa (hasło przedmiotowe) ; Komunikacja (hasło przedmiotowe) ; Maszynoznawstwo (hasło przedmiotowe) ; Mechanika precyzyjna (hasło przedmiotowe) ; Mechanika stosowana (hasło przedmiotowe) ; Mechanizacja (hasło przedmiotowe) ; Mechatronika (hasło przedmiotowe) ; Reprografia (hasło przedmiotowe) ; Technika jądrowa (hasło przedmiotowe) ; Technika komunalna (hasło przedmiotowe) ; Technika lotnicza (hasło przedmiotowe) ; Technika niskich temperatur (hasło przedmiotowe) ; Technika próżniowa (hasło przedmiotowe) ; Technika strumieniowa (hasło przedmiotowe) ; Technika wojskowa (hasło przedmiotowe) ; Technika wysokich ciśnień (hasło przedmiotowe) ; Technologia (hasło przedmiotowe) ; Termodynamika techniczna (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Architektura (hasło przedmiotowe) ; Fotografie (hasło przedmiotowe)
zob. też Czasopismo techniczne (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Nauki techniczne
Authority data
Przetwarzanie danych (hasło przedmiotowe)
zob. też Analityka predykcyjna (hasło przedmiotowe) ; Analiza danych (hasło przedmiotowe) ; Analiza falkowa (hasło przedmiotowe) ; Big data (hasło przedmiotowe) ; Filtracja cyfrowa (hasło przedmiotowe) ; Fotonika (hasło przedmiotowe) ; Informacja (hasło przedmiotowe) ; Informatyka (hasło przedmiotowe) ; KASKADA (program komputerowy) (hasło przedmiotowe) ; Obliczenia inteligentne (hasło przedmiotowe) ; Ochrona danych (hasło przedmiotowe) ; Pure Data (oprogramowanie) (hasło przedmiotowe) ; Struktury danych (hasło przedmiotowe) ; Technologia informacyjna (IT) (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe HPC (technika obliczeniowa) (hasło przedmiotowe) ; Kompresja danych (hasło przedmiotowe) ; Konwersja danych (hasło przedmiotowe) ; Tłumaczenie automatyczne (hasło przedmiotowe) ; Przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym (hasło przedmiotowe) ; Przetwarzanie obrazów (hasło przedmiotowe) ; Przetwarzanie rozproszone (hasło przedmiotowe) ; Przetwarzanie równoległe (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Electronic data processing
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again