2 results
Authority data
Etyka zawodowa (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Etyka (hasło przedmiotowe)
zob. też Dobre praktyki (hasło przedmiotowe) ; Kultura pracy (hasło przedmiotowe) ; Odpowiedzialność dyscyplinarna (hasło przedmiotowe) ; Postępowanie dyscyplinarne (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Etyka biznesu (hasło przedmiotowe) ; Etyka dziennikarska (hasło przedmiotowe) ; Etyka lekarska (hasło przedmiotowe) ; Etyka lekarska (hasło przedmiotowe)
zob. też Kodeks etyczny (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Deontologia zawodowa ; Zawód - etyka
zt. nazwy poszczególnych zawodów z określnikiem - etyka, np.: Inżynierowie - etyka, Handlowcy - etyka
Authority data
Dziennikarze (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Zawód (hasło przedmiotowe)
zob. też Etyka dziennikarska (hasło przedmiotowe) ; Dziennikarstwo (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Dziennikarze sportowi (hasło przedmiotowe) ; Fotoreporterzy (hasło przedmiotowe) ; Korespondenci terenowi (hasło przedmiotowe) ; Korespondenci wojenni (hasło przedmiotowe) ; Korespondenci zagraniczni (hasło przedmiotowe) ; Sprawozdawcy sądowi (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Reporterzy ; Żurnaliści ; Journalists ; Journalists
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again