6 results
Authority data
Inteligentne miasta (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Miasta (hasło przedmiotowe)
zob. też Building Information Modeling (BIM) (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Miasta inteligentne ; Smart City ; Smart miasta ; Techno miasta
Authority data
Zarządzanie informacją (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Zarządzanie (hasło przedmiotowe)
zob. też Building Information Modeling (BIM) (hasło przedmiotowe) ; Gromadzenie informacji (hasło przedmiotowe) ; Informacja (hasło przedmiotowe) ; Potrzeby informacyjne (hasło przedmiotowe) ; Procesy informacyjne (hasło przedmiotowe) ; Przetwarzanie informacji (hasło przedmiotowe) ; Specjaliści zarządzania informacją (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Fuzja informacji (hasło przedmiotowe)
Authority data
Zarządzanie projektami (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Zarządzanie (hasło przedmiotowe)
zob. też Building Information Modeling (BIM) (hasło przedmiotowe) ; Koordynatorzy projektów unijnych (hasło przedmiotowe) ; Marketing projektów (hasło przedmiotowe) ; Planowanie (hasło przedmiotowe) ; PRINCE2 (hasło przedmiotowe) ; Projekt socjalny (hasło przedmiotowe) ; Projektowanie (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Matryca logiczna projektu (hasło przedmiotowe) ; Struktury zadaniowe (hasło przedmiotowe) ; Zwinne zarządzanie (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Project management
Authority data
Baza danych (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Informacja (hasło przedmiotowe) ; Systemy informatyczne (hasło przedmiotowe)
zob. też Big data (hasło przedmiotowe) ; Building Information Modeling (BIM) (hasło przedmiotowe) ; CA-dbFast (hasło przedmiotowe) ; Cyberprzestępczość (hasło przedmiotowe) ; Data mining (hasło przedmiotowe) ; Dobra informacyjne (hasło przedmiotowe) ; Format danych (hasło przedmiotowe) ; Gromadzenie informacji (hasło przedmiotowe) ; Hipertekst i hipermedia (hasło przedmiotowe) ; Hurtownia danych (hasło przedmiotowe) ; Komputeryzacja (hasło przedmiotowe) ; Approach (hasło przedmiotowe) ; FoxPro (hasło przedmiotowe) ; MELSQL (hasło przedmiotowe) ; Metadane (hasło przedmiotowe) ; MongoDB (hasło przedmiotowe) ; Open Access (hasło przedmiotowe) ; Operatorzy wprowadzania danych (hasło przedmiotowe) ; Systemy zarządzania bazami danych (hasło przedmiotowe) ; TIG (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Bank Danych Lokalnych (informatyka) (hasło przedmiotowe) ; Baza danych hierarchiczna (hasło przedmiotowe) ; Baza danych obiektowa (hasło przedmiotowe) ; Baza danych obiektów topograficznych (BDOT) (hasło przedmiotowe) ; Baza danych relacyjna (hasło przedmiotowe) ; Baza danych rozproszona (hasło przedmiotowe) ; Baza danych temporalna (hasło przedmiotowe) ; BazEkon (hasło przedmiotowe) ; Bibliograficzna baza danych (hasło przedmiotowe) ; DBpedia (hasło przedmiotowe) ; Directory of Open Access Journal (hasło przedmiotowe) ; Scopus (hasło przedmiotowe) ; WoS CC (hasło przedmiotowe) ; Scopus (hasło przedmiotowe) ; WoS CC (hasło przedmiotowe)
zob. też Pliki i bazy danych (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Bank danych
zt. odpowiednie tematy z określnikiem - baza danych, np.: Geodezja - baza danych, Petersburg (Rosja) - baza danych
Authority data
Projektowanie wspomagane komputerowo (hasło przedmiotowe)
zob. też AutoCAD (hasło przedmiotowe) ; Building Information Modeling (BIM) (hasło przedmiotowe) ; Komputerowe wspomaganie wytwarzania (hasło przedmiotowe) ; Krzywa Béziera (hasło przedmiotowe) ; Krzywa B-sklejana (hasło przedmiotowe) ; SolidCAM (hasło przedmiotowe) ; Technika szybkiego prototypowania (hasło przedmiotowe) ; WSCAD (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Allplan FT (hasło przedmiotowe) ; Allplan Engineering Building (hasło przedmiotowe) ; ANSYS (hasło przedmiotowe) ; APLAC (hasło przedmiotowe) ; ArchiCAD (hasło przedmiotowe) ; Architectural Desktop (hasło przedmiotowe) ; Audytor c.o (hasło przedmiotowe) ; Audytor OZC (hasło przedmiotowe) ; Autodesk AutoCAD Structural Detailing 2015 (hasło przedmiotowe) ; Autodesk Robot Structural Analysis (hasło przedmiotowe) ; BeStCAD (hasło przedmiotowe) ; BricsCAD (hasło przedmiotowe) ; CADMost (hasło przedmiotowe) ; CATIA (hasło przedmiotowe) ; COBET (program komputerowy) (hasło przedmiotowe) ; Comap C.O (hasło przedmiotowe) ; Comap OZC (hasło przedmiotowe) ; Comsol Multiphysics (hasło przedmiotowe) ; Creo Parametric (hasło przedmiotowe) ; DasyLab (hasło przedmiotowe) ; DataDesigner (hasło przedmiotowe) ; Designcad (hasło przedmiotowe) ; EdgeCAM (hasło przedmiotowe) ; Electronics Workbench (hasło przedmiotowe) ; FaceSage (hasło przedmiotowe) ; Femap (hasło przedmiotowe) ; Formian (hasło przedmiotowe) ; Google SketchUp (hasło przedmiotowe) ; GRIP (hasło przedmiotowe) ; HiCAD (hasło przedmiotowe) ; I-DEAS (hasło przedmiotowe) ; InRoads (hasło przedmiotowe) ; InterCAD (hasło przedmiotowe) ; Inventor (hasło przedmiotowe) ; Kerkythea (hasło przedmiotowe) ; Konstruktor (program komputerowy) (hasło przedmiotowe) ; Mastercam (hasło przedmiotowe) ; Mechanical Desktop (hasło przedmiotowe) ; MegaCAD (hasło przedmiotowe) ; Micro-Cap (hasło przedmiotowe) ; MicroStation (hasło przedmiotowe) ; MOSKAN (hasło przedmiotowe) ; MSC Marc/Mentat (hasło przedmiotowe) ; NX (program komputerowy) (hasło przedmiotowe) ; ODRZWIA (program komputerowy) (hasło przedmiotowe) ; OpenGL (program graficzny) (hasło przedmiotowe) ; OrCad/PCB (hasło przedmiotowe) ; Pro/Engineer Wildfire (hasło przedmiotowe) ; R3D3-Rama 3D (hasło przedmiotowe) ; Soczewki (program komputerowy) (hasło przedmiotowe) ; Solid Edge (hasło przedmiotowe) ; SolidWorks (hasło przedmiotowe) ; Unigraphics (hasło przedmiotowe) ; ViaCAD (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: CAD ; CAAD ; Computer aided drawing ; Computer aided design ; Komputerowo wspomagane projektowanie ; Komputerowe wspomaganie projektowania
Authority data
Budownictwo (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Gospodarka (hasło przedmiotowe) ; Technika (hasło przedmiotowe)
zob. też Akustyka budowlana (hasło przedmiotowe) ; Amfiteatr (hasło przedmiotowe) ; Atrium (pomieszczenie) (hasło przedmiotowe) ; Autodesk AutoCAD Structural Detailing 2015 (hasło przedmiotowe) ; Autodesk Robot Structural Analysis (hasło przedmiotowe) ; BeStCAD (hasło przedmiotowe) ; Biurowce (hasło przedmiotowe) ; Blacharstwo budowlane (hasło przedmiotowe) ; Brama (hasło przedmiotowe) ; BricsCAD (hasło przedmiotowe) ; Budowlani (hasło przedmiotowe) ; Budownictwo i urządzenia ogrodowe (hasło przedmiotowe) ; Building Information Modeling (BIM) (hasło przedmiotowe) ; Centra kongresowe (budowle) (hasło przedmiotowe) ; Ciesielstwo (hasło przedmiotowe) ; Dekarstwo (hasło przedmiotowe) ; Dom przedpogrzebowy (hasło przedmiotowe) ; Dynamika budowli (hasło przedmiotowe) ; Dziedzińce i podwórza (hasło przedmiotowe) ; Dźwiękowy system ostrzegawczy (hasło przedmiotowe) ; Eurokody (hasło przedmiotowe) ; Garaże (hasło przedmiotowe) ; Hale (budynki) (hasło przedmiotowe) ; Instalacje (hasło przedmiotowe) ; Inwentaryzacja architektoniczna (hasło przedmiotowe) ; Izolacje (hasło przedmiotowe) ; Kamieniarstwo (hasło przedmiotowe) ; Katastrofy budowlane (hasło przedmiotowe) ; Konstrukcje budowlane (hasło przedmiotowe) ; Malarstwo (rzemiosło) (hasło przedmiotowe) ; Markizy (osłony od słońca) (hasło przedmiotowe) ; Materiały budowlane (hasło przedmiotowe) ; Mechanika gruntów (hasło przedmiotowe) ; Megality (hasło przedmiotowe) ; Mieszkania (hasło przedmiotowe) ; Modelarstwo architektoniczne (hasło przedmiotowe) ; Mostki termiczne (hasło przedmiotowe) ; Murarstwo (hasło przedmiotowe) ; Nośność (hasło przedmiotowe) ; Ocena funkcjonowania budynków (BPE) (hasło przedmiotowe) ; Ochrona cieplno-wilgotnościowa (hasło przedmiotowe) ; Ocieplenie budynku (hasło przedmiotowe) ; Ogrodzenia (hasło przedmiotowe) ; Otwory (budownictwo) (hasło przedmiotowe) ; Panele sandwich (hasło przedmiotowe) ; Piec mieszkaniowy (hasło przedmiotowe) ; Piwnica (hasło przedmiotowe) ; Plac budowy (hasło przedmiotowe) ; Poddasze (hasło przedmiotowe) ; Podłoga (hasło przedmiotowe) ; Powierzchnia użytkowa (budownictwo) (hasło przedmiotowe) ; Praca na wysokości (hasło przedmiotowe) ; Przesuwanie budynków (hasło przedmiotowe) ; R3D3-Rama 3D (hasło przedmiotowe) ; Remizy strażackie (hasło przedmiotowe) ; Roboty betoniarskie (hasło przedmiotowe) ; Roboty ziemne (hasło przedmiotowe) ; Roboty zimowe (hasło przedmiotowe) ; Ryzyko budowlane (hasło przedmiotowe) ; Rzeczoznawcy budowlani (hasło przedmiotowe) ; Serwerownia (hasło przedmiotowe) ; Stolarka budowlana (hasło przedmiotowe) ; Technika sanitarna (hasło przedmiotowe) ; Termomodernizacja budynku (hasło przedmiotowe) ; Tynkarstwo (hasło przedmiotowe) ; Układ budowla-podłoże (hasło przedmiotowe) ; Usługi budowlane (hasło przedmiotowe) ; Uszkodzenia budowli (hasło przedmiotowe) ; Uzbrojenie terenu (hasło przedmiotowe) ; Widownia (część budynku) (hasło przedmiotowe) ; Współczynnik przenikania ciepła (hasło przedmiotowe) ; Wyciąg szybowy (hasło przedmiotowe) ; Zawilgocenie budynku (hasło przedmiotowe) ; Ziemianki (budownictwo) (hasło przedmiotowe) ; Zużycie techniczne budynków (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Budownictwo drewniane (hasło przedmiotowe) ; Budownictwo ekologiczne (hasło przedmiotowe) ; Budownictwo handlowo-usługowe (hasło przedmiotowe) ; Budownictwo inteligentne (hasło przedmiotowe) ; Budownictwo komunikacyjne (hasło przedmiotowe) ; Budownictwo leśne (hasło przedmiotowe) ; Budownictwo miejskie (hasło przedmiotowe) ; Budownictwo mieszkaniowe (hasło przedmiotowe) ; Budownictwo modułowe (hasło przedmiotowe) ; Budownictwo morskie (hasło przedmiotowe) ; Budownictwo pasywne (hasło przedmiotowe) ; Budownictwo podziemne (hasło przedmiotowe) ; Budownictwo przemysłowe (hasło przedmiotowe) ; Budownictwo użyteczności publicznej (hasło przedmiotowe) ; Budownictwo wiejskie (hasło przedmiotowe) ; Budownictwo wielkopłytowe (hasło przedmiotowe) ; Budownictwo wojskowe (hasło przedmiotowe) ; Budownictwo z ziemi (hasło przedmiotowe) ; Budynki wysokie (hasło przedmiotowe) ; Fizyka budowli (hasło przedmiotowe) ; Hydrotechnika (hasło przedmiotowe) ; Prawo budowlane (hasło przedmiotowe)
zob. też Architektura (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Budownictwo lądowe ; Budynki ; Inżynieria lądowa
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again