5 results
Authority data
Zapłodnienie pozaustrojowe (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Zapłodnienie (hasło przedmiotowe)
zob. też Antagoniści GnRH (hasło przedmiotowe) ; Badania in vitro (hasło przedmiotowe) ; Donacja mitochondrialna (hasło przedmiotowe) ; Elektroejakulacja (hasło przedmiotowe) ; Stymulacja owulacji (hasło przedmiotowe) ; Zootechnika (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Embriotransfer (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: In vitro, zapłodnienie ; In vitro fertilisation ; Inseminacja sztuczna ; Unasienianie sztuczne ; Zapłodnienie in vitro ; Zapłodnienie sztuczne ; Sztuczne zapłodnienie ; Metoda sztucznego rozrodu in vitro
Authority data
Metody badawcze (hasło przedmiotowe)
zob. też Badania naukowe (hasło przedmiotowe) ; Badania porównawcze (hasło przedmiotowe) ; Metoda biograficzna (hasło przedmiotowe) ; Metodologia (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Badania in vitro (hasło przedmiotowe) ; Badania stabilograficzne (hasło przedmiotowe) ; Biografia językowa (hasło przedmiotowe) ; Fizykochemiczne metody badawcze (hasło przedmiotowe)
Authority data
Badania naukowe (hasło przedmiotowe)
zob. też Badania in vitro (hasło przedmiotowe) ; Ekspedycja naukowa (hasło przedmiotowe) ; Eksperymenty (hasło przedmiotowe) ; Hipoteza (hasło przedmiotowe) ; Komunikacja naukowa (hasło przedmiotowe) ; Metodologia (hasło przedmiotowe) ; Metody badawcze (hasło przedmiotowe) ; Międzynarodowa współpraca badawcza (hasło przedmiotowe) ; Nauka (hasło przedmiotowe) ; Naukowe odkrycie (hasło przedmiotowe) ; Szkoła naukowa (hasło przedmiotowe) ; Wywiad socjologiczny (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Badania ilościowe (hasło przedmiotowe) ; Badania jakościowe (hasło przedmiotowe) ; Badania longitudinalne (hasło przedmiotowe) ; Badania porównawcze (hasło przedmiotowe)
Authority data
Inżynieria genetyczna (hasło przedmiotowe)
zob. też Badania in vitro (hasło przedmiotowe) ; Biotechnologia (hasło przedmiotowe) ; CRISPR-Cas system (hasło przedmiotowe) ; Genetyka (hasło przedmiotowe) ; Genoterapia (hasło przedmiotowe) ; Klonowanie (hasło przedmiotowe) ; Kwasy nukleinowe (hasło przedmiotowe) ; Leczenie biologiczne (hasło przedmiotowe) ; Mutageneza (hasło przedmiotowe) ; Organizmy transgeniczne (hasło przedmiotowe) ; Transfekcja (hasło przedmiotowe) ; Wektory (genetyka) (hasło przedmiotowe) ; Wirusy onkolityczne (hasło przedmiotowe)
Authority data
Eksperymenty (hasło przedmiotowe)
zob. też Archeologia doświadczalna (hasło przedmiotowe) ; Badania in vitro (hasło przedmiotowe) ; Badania naukowe (hasło przedmiotowe) ; Ekonomia eksperymentalna (hasło przedmiotowe) ; Eksperyment myślowy (hasło przedmiotowe) ; Fizyka doświadczalna (hasło przedmiotowe) ; Hipoteza (hasło przedmiotowe) ; Metodologia (hasło przedmiotowe) ; Metody Taguchi (hasło przedmiotowe) ; Rolnictwo doświadczalne (hasło przedmiotowe) ; Symulacja (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Eksperyment z dwiema szczelinami (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Doświadczenia ; Doświadczenie ; Doświadczenie naukowe ; Eksperyment ; Experiment
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again