Form of Work
Książki
(3)
Status
available
(3)
Branch
Wypożyczalnia - ul. Kramarska 32
(3)
Author
Kamysz-Figa, Dorota
(1)
Kmita, Danuta
(1)
Pluta, Teresa
(1)
Wiech, Anna
(1)
Wiech, Zdzisław
(1)
Year
2000 - 2009
(2)
1980 - 1989
(1)
Country
Poland
(3)
Language
Polish
(3)
Subject
Świetlice szkolne
(3)
Agresywność
(1)
Gry i zabawy
(1)
Socjalizacja
(1)
Wychowanie pozaszkolne
(1)
8 results Filter
Book
In basket
Wypożyczalnia - ul. Kramarska 32: można wypożyczyć sygn. ŁĘCZYCA - 93721; Zarezerwuj egzemplarz (1 egz.)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia - ul. Kramarska 32
There are copies available to loan: sygn. ŁĘCZYCA - 93721 (1 egz.)
Book
In basket
Wypożyczalnia - ul. Kramarska 32: można wypożyczyć sygn. ŁĘCZYCA - 136557; Zarezerwuj egzemplarz (1 egz.)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia - ul. Kramarska 32
There are copies available to loan: sygn. ŁĘCZYCA - 136557 (1 egz.)
Authority data
Placówki opiekuńczo-wychowawcze (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Opieka społeczna (hasło przedmiotowe)
zob. też Doktorzy klauni (hasło przedmiotowe) ; Pedagogika opiekuńcza (hasło przedmiotowe) ; Piecza zastępcza (hasło przedmiotowe) ; Placówki wsparcia dziennego (hasło przedmiotowe) ; Usamodzielnianie wychowanków (hasło przedmiotowe) ; Wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych (hasło przedmiotowe) ; Zakłady poprawcze i wychowawcze (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Dom dziecka (hasło przedmiotowe) ; Internaty (hasło przedmiotowe) ; Kluby dziecięce (hasło przedmiotowe) ; Oratoria (placówki opiekuńcze) (hasło przedmiotowe) ; Pogotowie opiekuńcze (hasło przedmiotowe) ; Przedszkola (hasło przedmiotowe) ; Świetlice (hasło przedmiotowe) ; Żłobki (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Instytucje opiekuńczo-wychowawcze ; Instytucje wychowawcze ; Opieka zastępcza ; Placówki wychowawcze ; System opieki zastępczej ; System pieczy zastępczej ; Zakłady opiekuńczo-wychowawcze ; Zakłady wychowawcze ; Zakłady opiekuńczo-wychowawcze ; Zakłady wychowawcze ; Children - Institutional care ; Children - Institutional care
Authority data
Kluby (hasło przedmiotowe)
zob. też Clubbing (socjologia) (hasło przedmiotowe) ; Domy kultury (hasło przedmiotowe) ; Fandomy (hasło przedmiotowe) ; Praca kulturalno-oświatowa (hasło przedmiotowe) ; Świetlice (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Kasyna wojskowe (hasło przedmiotowe) ; Kluby go go (hasło przedmiotowe) ; Kluby parafialne (hasło przedmiotowe) ; Kluby pracy (hasło przedmiotowe) ; Kluby seniora (hasło przedmiotowe) ; Kluby sportowe (hasło przedmiotowe) ; Kluby studenckie (hasło przedmiotowe) ; Kluby wojskowe (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Resursy
Book
In basket
Wypożyczalnia - ul. Kramarska 32: można wypożyczyć sygn. ŁĘCZYCA - 136506; Zarezerwuj egzemplarz (1 egz.)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia - ul. Kramarska 32
There are copies available to loan: sygn. ŁĘCZYCA - 136506 (1 egz.)
Authority data
Wychowanie (hasło przedmiotowe)
zob. też Antypedagogika (hasło przedmiotowe) ; Błędy wychowawcze (hasło przedmiotowe) ; Dziecko trudne (hasło przedmiotowe) ; Komitety rodzicielskie (hasło przedmiotowe) ; Mentoring (hasło przedmiotowe) ; Młodzież trudna (hasło przedmiotowe) ; Nieposłuszeństwo (hasło przedmiotowe) ; Paternalizm (hasło przedmiotowe) ; Pedagogika (hasło przedmiotowe) ; Profilaktyka szkolna (hasło przedmiotowe) ; Posłuszeństwo (hasło przedmiotowe) ; Prawo harcerskie (hasło przedmiotowe) ; Psychologia wychowawcza (hasło przedmiotowe) ; Rada rodziców (hasło przedmiotowe) ; Ramowy Program Wychowawczy Miasta Białegostoku (hasło przedmiotowe) ; Socjologia (hasło przedmiotowe) ; System wartości (hasło przedmiotowe) ; Świetlice szkolne (hasło przedmiotowe) ; Świetlice wiejskie (hasło przedmiotowe) ; Usamodzielnianie wychowanków (hasło przedmiotowe) ; Wychowawstwo (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Edukacja włączająca (hasło przedmiotowe) ; Kształcenie integracyjne (hasło przedmiotowe) ; Samowychowanie (hasło przedmiotowe) ; Wychowanie chrześcijańskie (hasło przedmiotowe) ; Wychowanie dla pokoju (hasło przedmiotowe) ; Wychowanie dorosłych (hasło przedmiotowe) ; Wychowanie estetyczne (hasło przedmiotowe) ; Wychowanie fizyczne (przedmiot szkolny) (hasło przedmiotowe) ; Wychowanie komunikacyjne (hasło przedmiotowe) ; Wychowanie do ciszy (hasło przedmiotowe) ; Wychowanie do odpowiedzialności (hasło przedmiotowe) ; Wychowanie do wartości (hasło przedmiotowe) ; Wychowanie moralne (hasło przedmiotowe) ; Wychowanie obywatelskie (hasło przedmiotowe) ; Wychowanie patriotyczne (hasło przedmiotowe) ; Wychowanie polityczne (hasło przedmiotowe) ; Wychowanie pozaszkolne (hasło przedmiotowe) ; Wychowanie przedszkolne (hasło przedmiotowe) ; Wychowanie religijne (hasło przedmiotowe) ; Wychowanie seksualne (hasło przedmiotowe) ; Wychowanie socjalistyczne (hasło przedmiotowe) ; Wychowanie w rodzinie (hasło przedmiotowe)
zob. też Literatura dydaktyczna (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Wychowanie dziecka
zt. odpowiednie tematy z określnikiem - wychowanie, np.: Młodzież - wychowanie
Authority data
Wieś (hasło przedmiotowe)
zob. też Agroturystyka (hasło przedmiotowe) ; Budownictwo wiejskie (hasło przedmiotowe) ; Chłopomania (hasło przedmiotowe) ; Drogi rolnicze i wiejskie (hasło przedmiotowe) ; Działalność pozarolnicza na wsi (hasło przedmiotowe) ; Herby wiejskie (hasło przedmiotowe) ; Kółka rolnicze (hasło przedmiotowe) ; Krajobraz rolniczy (hasło przedmiotowe) ; Kultura chłopska (hasło przedmiotowe) ; Osadnictwo (hasło przedmiotowe) ; Pilotażowy Program Leader+ (hasło przedmiotowe) ; Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (hasło przedmiotowe) ; Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (hasło przedmiotowe) ; Regiony miejsko-wiejskie (hasło przedmiotowe) ; Rolnictwo (hasło przedmiotowe) ; Ruralistyka (hasło przedmiotowe) ; Rzemiosło ludowe (hasło przedmiotowe) ; Spółdzielczość rolnicza (hasło przedmiotowe) ; Świetlice wiejskie (hasło przedmiotowe) ; Wiejskie regiony problemowe (hasło przedmiotowe) ; Wiejska sieć elektroenergetyczna (WSE) (hasło przedmiotowe)
Authority data
Szkolnictwo (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Oświata (hasło przedmiotowe)
zob. też Biblioteki szkolne (hasło przedmiotowe) ; Dojazdy do szkoły (hasło przedmiotowe) ; Dyrektorzy szkół (hasło przedmiotowe) ; Edukacja włączająca (hasło przedmiotowe) ; Egzaminy szkolne (hasło przedmiotowe) ; Godzina wychowawcza (hasło przedmiotowe) ; Higiena szkolna (hasło przedmiotowe) ; Internaty (hasło przedmiotowe) ; Klasa szkolna (socjologia) (hasło przedmiotowe) ; Komitety rodzicielskie (hasło przedmiotowe) ; Konflikt szkolny (hasło przedmiotowe) ; Kształcenie (hasło przedmiotowe) ; Kształcenie integracyjne (hasło przedmiotowe) ; Lektura szkolna (hasło przedmiotowe) ; Mediacja rówieśnicza w szkole metodą przeciwdziałania agresji i niedostosowaniu społecznemu (hasło przedmiotowe) ; Mundurki szkolne (hasło przedmiotowe) ; Nauczyciele (hasło przedmiotowe) ; Niepowodzenia szkolne (hasło przedmiotowe) ; Obowiązek szkolny (hasło przedmiotowe) ; Oceny szkolne (hasło przedmiotowe) ; Ogrody szkolne (hasło przedmiotowe) ; Patroni szkół (hasło przedmiotowe) ; Poradnik dyrektora i księgowego szkoły (program komputerowy) (hasło przedmiotowe) ; Poradnictwo zawodowe (hasło przedmiotowe) ; Praca domowa ucznia (hasło przedmiotowe) ; Praca pozalekcyjna (hasło przedmiotowe) ; Pracownicy oświaty (hasło przedmiotowe) ; Praktyki uczniowskie (hasło przedmiotowe) ; Przedmioty szkolne (hasło przedmiotowe) ; Przedszkola (hasło przedmiotowe) ; Przedwczesne kończenie nauki (hasło przedmiotowe) ; Rada pedagogiczna (hasło przedmiotowe) ; Rada rodziców (hasło przedmiotowe) ; Rekrutacja do szkół (hasło przedmiotowe) ; Selekcja szkolna (hasło przedmiotowe) ; Skolaryzacja (hasło przedmiotowe) ; Strajki szkolne (hasło przedmiotowe) ; Stypendia (hasło przedmiotowe) ; Szkoły (hasło przedmiotowe) ; Szkoły (budynki) (hasło przedmiotowe) ; Szkoły katolickie (hasło przedmiotowe) ; Szkoły przyszpitalne (hasło przedmiotowe) ; Szkoły przywięzienne (hasło przedmiotowe) ; Świetlice szkolne (hasło przedmiotowe) ; Uczniowie (hasło przedmiotowe) ; Woźni szkolni (hasło przedmiotowe) ; Wychowawstwo (hasło przedmiotowe) ; Wycieczki szkolne (hasło przedmiotowe) ; Wykształcenie (hasło przedmiotowe) ; Wypracowania szkolne (hasło przedmiotowe) ; Wywiadówka (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Pensje dla dziewcząt (hasło przedmiotowe) ; Szkolnictwo artystyczne (hasło przedmiotowe) ; Szkolnictwo dla dorosłych (hasło przedmiotowe) ; Szkolnictwo jezuickie (hasło przedmiotowe) ; Szkolnictwo koedukacyjne (hasło przedmiotowe) ; Szkolnictwo niepubliczne (hasło przedmiotowe) ; Szkolnictwo podstawowe (hasło przedmiotowe) ; Szkolnictwo polonijne (hasło przedmiotowe) ; Szkolnictwo specjalne (hasło przedmiotowe) ; Szkolnictwo sportowe (hasło przedmiotowe) ; Szkolnictwo średnie (hasło przedmiotowe) ; Szkolnictwo świeckie (hasło przedmiotowe) ; Szkolnictwo teologiczne (hasło przedmiotowe) ; Szkolnictwo wojskowe (hasło przedmiotowe) ; Szkolnictwo wyższe (hasło przedmiotowe) ; Szkolnictwo zakonne (hasło przedmiotowe) ; Szkolnictwo zaoczne (hasło przedmiotowe) ; Szkolnictwo zawodowe (hasło przedmiotowe)
zob. też Podręczniki szkolne (hasło przedmiotowe)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again