O bazie

Bibliografię Regionalną Wielkopolski opracowuje zespół Pracowni Bibliografii Regionalnej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu od 1982 roku. Bibliografia rejestruje ogół piśmiennictwa dotyczącego w treści Wielkopolski w tym publikacje naukowe, publicystyczne i literackie oraz materiały z czasopism ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych.

W latach 1985-2000 opublikowano w tomach rocznych bibliografię za lata 1980-1987. Od 1999 roku opisy rejestrowane są w bazie danych prowadzonej w programie SOWA-2. Zarówno zeszyty jak i roczniki bibliografii dostępne są w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej.

Baza danych zawiera spis publikacji bieżących od 1999 roku oraz część materiałów wcześniejszych (w tym lata 1997 i 1998). Pozostałe, opracowane opisy za lata 1988-1996 czekają na wprowadzenie.

Bibliografia Regionalna Wielkopolski to rejestr książek, ich fragmentów i recenzji, artykułów z czasopism, map, nut, ważniejszych piśmienniczych dokumentów życia społecznego i dokumentów audiowizualnych. Jej zasięg terytorialny odpowiada granicom administracyjnym właściwym dla daty publikacji (woj. poznańskie – do 1975 r., woj. kaliskie, konińskie, leszczyńskie, pilskie i poznańskie – 1975-1998 i woj. wielkopolskie – od 1999 roku). Podstawowym kryterium doboru jest wartość informacyjna publikacji. Selekcji podlegają materiały dot. zdarzeń bieżących, powtarzających się aktualności, relacji z imprez i wyników sportowych.