O bazie

Bibliografię Regionalną Wielkopolski opracowuje zespół Pracowni Bibliografii Regionalnej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu od 1982 roku. Bibliografia rejestruje ogół piśmiennictwa dotyczącego Wielkopolski w tym publikacje naukowe, publicystyczne i literackie oraz materiały z czasopism ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych.

Bibliografia Regionalna Wielkopolski to rejestr książek, ich fragmentów i recenzji, artykułów z czasopism, map oraz ważniejszych piśmienniczych dokumentów życia społecznego. Jej zasięg terytorialny odpowiada granicom administracyjnym właściwym dla daty publikacji (do roku 1998 - woj. kaliskie, konińskie, leszczyńskie, pilskie i poznańskie a od roku 1999 woj. wielkopolskie).

Baza on-line obejmuje opisy bibliograficzne publikacji wydanych od 1998 r., wcześniejsze natomiast są dostępne w wersji papierowej.

New items
Poznań : ucieczki z miasta : 47 wycieczek po Wielkopolsce : ilustrowany przewodnik weekendowy
Z dziesiątego rzędu : recenzje z przedstawień baletowych i teatru tańca, operowych, operetkowych oraz musicalowych [w Poznaniu] opublikowane w latach 1987-2020
Wybitne osobistości pracy organicznej 2001-2020
Nowotomyskie sagi : ludzie i wspomnienia
Aparat bezpieczeństwa w województwie poznańskim 1945-1956 : wybrane kierunki i metody (dokumenty)