O bazie

Bibliografię Regionalną Wielkopolski opracowuje zespół Pracowni Bibliografii Regionalnej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu od 1982 roku. Bibliografia rejestruje ogół piśmiennictwa dotyczącego Wielkopolski w tym publikacje naukowe, publicystyczne i literackie oraz materiały z czasopism ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych.

Bibliografia Regionalna Wielkopolski to rejestr książek, ich fragmentów i recenzji, artykułów z czasopism, map oraz ważniejszych piśmienniczych dokumentów życia społecznego. Jej zasięg terytorialny odpowiada granicom administracyjnym właściwym dla daty publikacji (do roku 1998 - woj. kaliskie, konińskie, leszczyńskie, pilskie i poznańskie a od roku 1999 woj. wielkopolskie).

Baza on-line obejmuje opisy bibliograficzne publikacji wydanych od 1998 r., wcześniejsze natomiast są dostępne w wersji papierowej.

New items
Gliniane zabytki Wielkopolski
Pleszew w późnym średniowieczu i u progu epoki nowożytnej (koniec XIV - początek XVI wieku)
Kanon krajoznawczy województwa wielkopolskiego
Stan i perspektywy ochrony wód Jeziora Kierskiego
Ziemia miłosławska w powstaniu wielkopolskim 1918-1919 : wspomnienia i życiorysy. 2